Utbedrer på Svalbard

Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til å utbedre Sysselmannboligen.

Som et av svært få bygg på Svalbard har Sysselmannsboligen kjeller, noe som har medført setningsskader på bygget. For å avhjelpe dette må skadene utbedres og bygningen må dreneres. En gjennomgang av Sysselmannsboligen har vist at det er behov for rehabilitering også på andre områder.

- Regjeringen ønsker å sikre den unike kulturhistorien som Sysselmannsboligen representerer. Derfor vil vi øke budsjettet med 1 million kroner i 2009, sier Storberget.