Vidar Herre / Hordaland NTB scanpix

Usikkert når jernbanen kan åpne etter flommen

Skadene på Bergensbanen og Flåmsbana er omfattende, og Jernbaneverket vet ikke når de stengte strekningene kan åpnes for trafikk igjen.

Bergensbanen er stengt for togtrafikk mellom Dale og Voss. Ifølge NSB fraktes togpassasjerene mellom Voss og Dale med buss, mens toget går på resten av banen.

Hele Flåmsbana er stengt mellom Myrdal og Flåm. NSB setter ikke opp alternativ transport på denne strekningen.

Jernbaneverket vil komme med oppdatert informasjon torsdag ettermiddag.