USA: Storselskaper vil ha CO2-kutt

Ti amerikanske storselskaper har slått seg sammen med miljøorganisasjoner og krever sterkere tiltak mot utslipp av CO2 og andre klimagasser i USA.

Selskapene ønsker bindene, nasjonale mål for kutt i CO2-utslippene som kan gi 10 til 30 prosent utslippsreduksjoner de neste 15 årene, skriver amerikanske storaviser. Blant storselskapene bak initiativet er Alcoa, General Electric, BP, Caterpillar og flere store energiselskaper. Initiativet vil bli presentert mandag, dagen før president George W. Bush skal legge fram sin tale om rikets tilstand, skriver Wall Street Journal. Det er ventet at Bush i sin tale vil varsle en justering i USAs klimapolitikk, blant annet et program for økt bruk av biodrivstoff. Men han vil ikke gå inn for bindende, nasjonale mål om utslippskutt, ifølge kilder i Det hvite hus. Det demokratiske flertallet i Kongressen forbereder flere nye klimalover. Samtidig gjennomfører stadig flere delstater sine egne tiltak. Mange energiprodusenter frykter et uoversiktlig system av reguleringer som varierer fra stat til stat, eller drakoniske tiltak som en høy CO2-avgift. Derfor ønsker de å komme på offensiven i forhold til klimalovgivning de vet uansett vil komme før eller senere, skriver New York Times.