USAs sentralbank endrer ikke renta

Den amerikanske sentralbanken endrer ikke styringsrenta seks dager før det amerikanske presidentvalget, men fastslår at argumentene er styrket for å øke renta.

Dermed forblir styringsrenta på mellom 0,25 og 0,5 prosent. Federal Reserve uttaler etter onsdagens rentemøte at det finnes «stadig sterkere grunner» til å heve renta. Men i denne omgang avventer sentralbanken sterkere bevis på økonomisk vekst.

De fleste analytikere og investorer spådd at renta skulle forbli uendret, ettersom sentralbanken ikke ønsker å påvirke innspurten i det amerikanske presidentvalget.

Det ventes imidlertid at renta heves på sentralbankens møte i midten av desember.

Flere analytikere påpeker at det ikke har særlig store økonomiske konsekvenser hvorvidt den økes nå eller en måned senere, men det finnes uenighet om dette internt i sentralbanken.

To medlemmer har protestert mot beslutningen og ønsker umiddelbar økning. Under sentralbankens forrige møte i september, var det tre som gjorde det samme.

Den amerikanske sentralbanken opererer med mål om å holde inflasjonsnivået på to prosent.