- Urent vann i norske hjem

- Den store lekkasjeprosenten på vårt eldgamle vann- og kloakkledningsnett gir urent vann til norske hjem, mener direktør og Gründer Per Henriksen i miljøselskapet Aqua Unique Norge AS.

- På vei til forbrukeren forurenses drikkevannet av hyppige støtvise innslipp av kloakk, skitt og møkk. Helsemessige problemer forårsaket av vannbårne smittestoffer som bakterier, virus, parasitter og annen forurensing er ikke tatt hånd om, mener Aqua Unique Norge AS, som er overbevist om at tilfredsstillende vannkvalitet kun kan sikres ved installasjon av vannrenseanlegg på inntaket av hver eneste bygning. Direktør og Gründer Per Henriksen i miljøselskapet Aqua Unique Norge er overbevist om at tilfredsstillende vannkvalitet kun kan sikres 100 % ved installasjon av vannrenseanlegg på inntaket av hver eneste bygning. Dette standpunkt er basert på mangeårig internasjonal kompetanse og praktisk erfaring innen dette komplekse fagområdet. - Samtidig må det understrekes at det i samsvar med konklusjonen i Brennpunktreportasjen tirsdag 09.01.2007, helt opplagt også er viktig å sikre vannkildene med riktig vannbehandlingsanlegg for å hindre/redusere faren for bakteriologisk forurensning fra kilden. På den andre siden virker det som om mange offentlige organer ikke ser de åpenbare utfordringene vårt opp imot 150 år gamle ledningsnett utgjør i forbindelse med kjemisk og bakteriologisk forurensning av vannkvaliteten, sier Henriksen. Pga. stor lekkasjeprosent på både vann- og kloakkledningsnett under transport fra vannverk til forbruker vil det forekomme hyppige støtvise innslipp av kloakk, skitt og møkk i drikkevannet. - Dette er et faktum som bekreftes i ulike rapporter og estimater fra Folkehelseinstituttet og andre. I henhold til dette og egne estimater er slike kloakkinnslipp årsaken til hundretusener eller kanskje millioner av sykedager hvert eneste år (diaré, influensa, virus, hodepine, leddsmerter osv.). I tillegg til dette kommer tilfeller av alvorlige sykdom (kronisk utmattelsessyndrom ME, akutt tretthet/hodepine, nyreproblemer eller annen uførhet.), eller i verste tilfelle dødsfall blant deler av befolkningen med lavt immunforsvar. Utskiftingen av gammelt ledningsnett vil med dagens budsjettrammer og takt ifølge ulike prognoser ta 100 - 200 år, hevder Henriksen. Han mener den eneste måten å komme disse alvorlige problemene skikkelig til livs, synes derfor utelukkende å være gjennom en dessentral sikring av vannkvaliteten på inntaket av hver eneste bygning. Som et ledd i synliggjøringen av dette alvorlige scenario overfor private og profesjonelle brukere er det gjennom lang tid samlet informasjon, media oppslag, fagdebatt, fakta og erfaringer på nettstedet www.AUN.as. Her finnes også råd og veiledning om hvilke tiltak som kan gjøres for å hindre sykdom som følge av smittebærende stoffer på eget vanninntak, samt generelle tips til bedring av vannkvaliteten forøvrig.