Unngå fuktskader

Konsekvenser og årsaker forbundet med fuktproblematikk i bygg kan være mange og sammensatte.

Ofte kan fuktskadene gi et skadelig inneklima og føre til helseproblemer. Enova Svarer har gitt oss en oversikt rundt tematikken, og råd for ikke å gå i fuktfella.

Stig Allan Stokvik i Enova Svarer understreker viktigheten av å sette inn tiltak på områder og overflater hvor det dannes fukt eller kondens.

- Sjekk og måling av luftfuktighet anbefales i rom der det er fare eller mistanke om at kondensering kan være et problem. Når en har målt luftfuktigheten i et rom kan en for eksempel benytte et mollierdiagram til å lese av ved hvilken lufttemperatur luften er mettet og vil avgi fukt/kondens, sier Stokvik.

Sørg for god ventilasjon
Overflatekondens har sammenheng med luftfuktighet i kombinasjon med lav overflatetemperatur. En kald overflate senker lufttemperaturen lokalt, og relativ luftfuktighet øker etter hvert som lufttemperaturen synker, sier Stokvik.

Når relativ fuktighet når 100 prosent er luften mettet. På overflater som da har lavere temperatur enn luftas duggpunktstemperatur vil det dannes fukt som kondens.

-Når vanndamp kondenserer på overflater som har lavere temperatur enn 0 °C, blir kondens til rim eller is. Med god ventilasjon og tilstrekkelig luftskifte blir luftfuktigheten lavere, og følgelig mindre risiko for kondens selv om overflatetemperaturen er lav, sier Stokvik.

Kan gi negative helseeffekter
Kondens på innvendige overflater kan over tid føre til skjemmende muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan overflatematerialer og konstruksjoner bli ødelagte.

- Man kan også få negative helseeffekter på grunn av muggvekst, påpeker Stokvik.

Dårlig ventilasjon, kuldebroer og utett klimaskjerm økt varmetap. Slik øker også energibruken. I tillegg til dette vil man få dårlig komfort grunnet trekk, kalde gulv osv.

- I tillegg medfører mangelfull ventilering dårlig luftkvalitet og dårlig inneklima, sier han.

De utsatte rommene
Rom med høy luftfuktighet, dårlig ventilasjon og lav romtemperatur er mest utsatt for overflatekondens og fuktskader.

- Av ulike årsaker er baderom, soverom, boder og rom i kjeller/underetasje spesielt utsatt for fukt og kondensproblematikk, sier Stokvik.

1. Uoppvarmede rom i oppvarmet sone
Soverom og andre rom med normalt lave lufttemperaturer er utsatt dersom det i perioder slippes inn varm luft fra andre rom. Den varme luften har høyere fuktinnhold og kan da kondensere på de kalde overflatene.

Problemet vil være størst der overflatetemperaturen er lavest som ved for eksempel kuldebroer i ytterkonstruksjonen. Overflatene bak møbler og innredninger mot yttervegger, og i overgangen mellom vegg og golv, er ofte de mest utsatte partiene.

- I soverom er det for eksempel vanlig at vinduer åpnes for utlufting på dagtid. Overflater blir da veldig kalde. Dersom en så slipper inn varm fuktig luft er sannsynligheten stor for overflatekondensering. Dersom lufta i soverommet har høy relativ fuktighet og i tillegg tilføres fuktighet på natten, fra de som bruker rommet, er faren for overflatekondens på utsatte steder stor, sier Stokvik.

Dersom det oppdages slike problem er det viktig at vinduer ikke står oppe over lengre tid ved lave utetemperaturer. Søraas påpeker at en god grunnventilasjon er svært viktig for å hindre at generell luftfuktighet i boligen ikke blir for høy.

- Det kalde rommet bør ventileres når det benyttes, påpeker Stokvik.

2. Kjeller/underetasje
Kalde kjellere er utsatt for overflatekondens når en slipper inn varm fuktig uteluft i sommerhalvåret. Kondens kan da dannes på de kalde flatene og konstruksjoner med høy varmekapasitet og lav/moderat ledningsevne er særlig utsatt (tar lang tid og varme opp).

- Vaskerom eller tørkerom i slike etasjer er spesielt utsatt fordi fuktinnholdet i luften øker. Slike rom bør derfor ventileres godt. Kalde kjellere med fuktig luft er også usatt for kondens og fukt på vinteren og kondens oppstår da som regel på øvre del av uisolerte yttervegger, sier Stokvik.

Baderom/våtrom
I bad og våtrom er det høy luftfuktighet på grunn av dusjing, bruk av badekar og tørking av klær. Det er derfor ekstra viktig med god ventilering av disse rommene.

- Hovedårsaken til overflatekondens og muggvekst på baderom er vanligvis for dårlig dimensjonert ventilasjon eller at ventilasjonsmuligheter ikke benyttes. Naturlig ventilasjon alene med ventil i vegg eller vindu vil normalt ikke være tilstrekkelig, sier Stokvik.

I følge Stokvik oppstår kondens ofte i hjørner mot yttervegg og bak innredninger på grunn av liten luftbevegelse, men også på grunn av kuldebroer i yttervegg (lavere overflatetemperatur).

-Dersom det observeres kondens på andre arealer enn speil, fliser o.l., må utlufting og ventilasjon forbedres. Baderom med for eksempel dusjanlegg bør minimum ha mekanisk avtrekksvifte, sier Stokvik.

Flere årsaker til fuktproblemer
I mange tilfeller vil det være flere årsaker som sammen kan medføre fuktproblemer. Typiske årsaker kan være dårlig eller manglende ventilasjon med lukkede ventiler eller dårlige luftevaner. Spesielt utsatt er også rom med dårlig isolerte konstruksjoner.

-For eksempel kan man ha punkter i ytterkonstruksjonen som er dårligere isolert enn konstruksjonen rundt. Dette medfører lokale kalde overflater med fare for kondensering, sier Stokvik.

Andre vanlige årsaker kan være luftlekkasjer og lufttilførsel fra varme rom til kaldere rom; eksempelvis etter åpne dører fra varme rom til kaldere soverom eller kald uteluft som slippes inn i kalde kjellere og kryperom.

Årsaker til lave overflatetemperaturer
Nedenfor er en oversikt med typiske årsaker til lave overflatetemperaturer, og eksempler på utsatte konstruksjoner og utsatte løsninger/utførelser der problemer med overflatekondens kan oppstå.

 

Aktuelle tiltak for å redusere fare for kondensering på kalde overflater

Tiltak mot høy luftfuktighet og kalde overflater er mange ganger nødvendige dersom en skal hindre skadelig overflatekondens. Ved valg av utbedringstiltak, og kombinasjoner av tiltak, er det svært viktig og ta hensyn til faktorer som varmetap, komfort og kvalitet på innelufta.

- I konstruksjoner der overflatekondens er et generelt problem, må det før eventuelle tiltak iverksettes sjekkes at det ikke allerede er oppstått fuktskader i konstruksjoner bak overflater. Slike fuktskader må utbedres først, sier Stokvik.

 

 

Tiltak mot fuktproblematikk og ventilasjon bør planlegges og utføres i samråd med fagpersoner med kompetanse på bygg- og bygningskonstruksjoner.

- Dersom en ikke har nødvendig kompetanse, vil det være stor fare for feil utførelse. Stikkord her er løsninger for dampsperre, vindsperre og konstruksjoner der det skal etableres lufting, sier Stokvik.

Sintef/byggforsk har veiledninger for hvordan en bør gjennomføre aktuelle tiltak, og detaljblad for kan søkes opp, kjøpes og lastes ned fra denne siden: http://bks.byggforsk.no/