Distriktssjef Bjørn Goska, administrerende direktør Knut Tiseth og regionsdirektør Øst Bent Einar Nygren i Unicon (fra venstre) kan glede seg over den nye betongfabrikken i Vestby.

Unicon med ny fabrikk

I ettermiddag åpnet Unicon en ny betongfabrikk med overlegen kapasitet i Vestby.

Fabrikken er bygget for å serve markedet i Follo og Østfold. Den har lukkede systemer for sement, flyveaske og annet tilslag som sammen med eget sedimenteringsanlegg for rensing av spillvann gjør at fabrikken er meget miljøvennlig.

– Manglet leveringssted

– Vi manglet et leveringssted mellom Vinterbro og Sarpsborg hvor vi holder til i dag. Vi trenger denne fabrikken fordi fersk betong har en normal transportradius på ca. 25 kilometer, sier regionsdirektør Øst i Unicon, Bent Einar Nygren til Byggeindustrien.

Den nye fabrikken vil forsyne all betong til Campus Ås, og den vil være en backup for Ski stasjon på Follobane-prosjektet.

– Samtidig skal vi være den foretrukne leverandøren til private og små proffkunder som trenger betong til garasjer og nybygg. Nå er vi i den beste posisjonen til å forsyne hele det nye industriområdet ved Asko på Vestby med kortreist og fersk betong, sier Nygren.

Opp mot 100.000 kubikkmeter

Sammen med fabrikken i Sarpsborg, er Unicon dermed meget leveringsdyktig på aksen Vinterbro-Moss-Fredrikstad. Fabrikken i Vestby vil levere om lag 30.000 kubikkmeter betong det første driftsåret, mens full kapasitet er 70 – 100.000 kubikkmeter.