Unicon er solgt

FLS Industries, som eier 100 prosent av danske Unicon A/S, har solgt samtlige aksjer til det italienske sementkonsernet Cementir S.p.A. FLS har i tillegg solgt Aalborg Portland A/S til Cementir.

Den totale salgssummen er på 4,4 milliarder danske kroner. Danske Unicon A/S eier 100 prosent av aksjene i norske Unicon AS, og det norske selskapet har dermed indirekte fått en ny eier. I Norge er Unicon en meget stor aktør innen ferdigbetong. Konsernet Unicon, med hovedbase i Danmark, omsetter totalt for 1,5 milliarder danske kroner. FLS eier ferdigbetongvirksomheter i Norge, Danmark og Polen. Salget av Unicon og Aalborg Portland, som produserer sement, er realisert raskere enn forventet, heter det i en melding fra FLS Industries. De opplyser videre at Cementirs strategi er å fastholde og bygge ut både Unicons sterke posisjon i Nord-Europa og å videreføre Aalborg Portlands globale strategi for hvit sement og styrke selskapets posisjon innen produksjon og salg av grå sement på både hjemme- og eksportmarkedet. Cementir inngår i den familiekontrollerte industrigruppen Caltagirone, som utover sement- og betongaktiviteter omfatter entreprenørvirksomhet, medievirksomhet, eiendommer og finansiell investeringsvirksomhet. Aalborg Portland og Unicon, omsatte totalt i 2003 for 2,8 milliarder danske kroner, og leverte et konsernbidrag før skatt på 428 millioner danske kroner Avtalen skal nå godkjennes av konkurransemyndighetene, før handelen faller endelig på plass. Derfor er den endelige datoen for overtagelsen ikke klar. Normalt kan man forvente at myndighetenes avgjørelse av denne type saker vil kunne foreligge senere i år.