Knut Dreier, prosjektsjef , HENT og Rigmor Hansen, adm.direktør, Undervisningsbygg signerte kontrakten om rehabilitering Hasle skole

Undervisningsbygg og HENT rehabiliterer Hasle skole

Undervisningsbygg og HENT signerte kontrakt onsdag på rehabilitering og utvidelse av Hasle skole til 250 millioner kroner.

- Hasle skole har behov for mere plass og dette prosjektet omfatter riving av to paviljonger, en garasje, deler av sentralbygget og eksisterende trafostasjon. Resterende del av sentralbygget på skolen som utgjør 3.600 kvadratmeter, skal totalrehabiliteres innvendig i tillegg til oppgradering av fasader og tak. Slik vil vi få et moderne og flott skoleanlegg som skal stå ferdig sommeren 2019, forteller administrerende direktør Rigmor Hansen i en pressemelding.

Hun legger til at sentralbygget er et vernet bygg hvor man må ta spesielle hensyn.

- Vi gleder oss til å ta fatt på nok et skoleprosjekt i Oslo. Det skal oppføres to nye skolebygg og et nytt gymbygg som passivhus på til sammen 7.500 kvadratmeter. Det skal lages en ny kunstgressbane og hele uteområdet skal oppgraderes. Skolen og lokalmiljøet har mye å glede seg, forteller prosjektsjef Knut Dreier i Hent AS.