Undersøkelser hos VVS-grossister avsluttet

Konkurransetilsynet har avsluttet undersøkelsene hos grossister i VVS-bransjen, uten å ha funnet bevis for brudd på konkurranseloven.

– Vi er tilfreds over å kunne konstatere at konkurranseloven ikke synes å være overtrådt i denne saken, uttaler etterforskningsdirektør Eirik Stolt-Nielsen.

Konkurransetilsynet gjennomførte i november 2009 en bevissikring hos flere selskaper som driver grossistvirksomhet knyttet til VVS-produkter. Bakgrunnen for kontrollen var at tilsynet ønsket å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om et mulig ulovlig samarbeid, skriver Konkurransetilsynet på sine nettsider.

– Vi har gjennomgått et betydelig materiale, både fysisk og elektronisk, som ble beslaglagt ved bevissikringen. I tillegg har vi foretatt flere forklaringsopptak. Slikt arbeid tar tid, men er nødvendig for å sikre et forsvarlig resultat av saksbehandlingen, fastslår Stolt-Nielsen.

Selskapene som har vært under etterforskning ble orientert om tilsynets beslutning tidligere i dag. Beslagene som ble gjort ved bevissikringen vil nå bli returnert til selskapene.