Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Undersøkelse: Norske arbeidstakere trives på jobb

Gjennom en rekke år har norske arbeidstakere vært svært fornøyd med arbeidsgiveren sin. Siste utgave av Randstad Workmonitor viser at denne trenden fortsetter, og at vi er blant de landene i Europa som setter størst pris på jobben vår.

I sommerens rapport fra Randstad ser vi at det kun er tre europeiske land som har høyere tilfredshet enn Norge. Danmark med sine 81 prosent har lenge toppet listen, mens Spania og Østerrike så vidt er foran oss, slik at vi for første gang på en stund har ramlet utenfor pallen. Det er likevel en ekstremt høy grad av fornøydhet, og kun 7 prosent av oss er direkte misfornøyde.

Fornøydheten gjenspeiles også i antallet som er aktive jobbsøkere. Ifølge rapporten er kun 5 prosent av oss på aktiv jobbjakt, mens hele 40 prosent oppgir at de for øyeblikket ikke ser etter jobb i det hele tatt.

5 prosent - er aktive jobbsøkere

5 prosent - ser etter ny jobb uten å aktivt søke

19 prosent - holder seg orientert om ledige stillinger

31 prosent - søker ikke aktivt, men er åpen for å bytte forutsatt et interessant tilbud

40 prosent - ser ikke etter ny jobb

Ser vi på de som byttet jobb siste halvår, så har 9 % byttet arbeidsgiver. Disse tallene henger godt sammen med hvor mange av oss som mener å være aktive jobbsøkere. I tillegg er det 11 % som har byttet stilling, eller arbeidsoppgaver, hos samme arbeidsgiver. Her kan vi også legge til at det er svært store variasjoner i tallene. Enkelte grupper bytter jobb i mye raskere takt enn andre, og dette er knyttet både til geografiske områder (med Oslo på topp), bransjer (spesielt IT) og aldersgrupper (unge arbeidstakere)