Underdirektør drift og vedlikehold

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

FirmaStatsbygg
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist21.01.2019

Statsbygg har ledig stilling som underdirektør for drift og vedlikehold med ansvar for å etablere og gjennomføre effektiv drift og vedlikehold av eiendommene i tildelt portefølje som for tiden vil være eiendommer i Nordland fylke. Kontorsted vil være Trondheim, men en del reising må påregnes. Underdirektøren har personalansvar for driftspersonale ute på eiendommene (for tiden 12 ansatte) og inngår i avdelingsdirektørens ledergruppe. Den rette kandidaten har et sterkt kundefokus og representerer Statsbygg på en positiv måte.

Arbeidsoppgaver

 • Lede et driftsteam for eiendommer innenfor et geografisk område
 • Sørge for kontinuerlig forbedring ved å ta i bruk teknologi og nye driftsformer
 • Identifisere behov for vedlikeholdstiltak
 • Planlegge og styre utførelsen av drift og vedlikehold i henhold til budsjett, regelverk og krav til bruk av teknologi og nye driftsformer
 • Ansvar for å følge opp og rapportere på HMS, SHA og internkontroll for egen portefølje
 • Resultatansvarlig for tildelt drifts
 • og vedlikeholdsbudsjett
 • Ivareta lokal kundedialog i samarbeid med eiendomssjef
 • Sikre at teamets medarbeidere individuelt og samlet har rett kompetanse, samt sørge for god ressursutnyttelse
 • Ansvar for inngåelse og oppfølging av avtaler for teknisk drift og vedlikehold for egen portefølje, samt delta i anskaffelsesprosesser for avdelingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis ingeniør, arkitekt eller master i eiendomsutvikling og -forvaltning. Søkere med relevant bachelorutdanning kombinert med lang og relevant erfaring kan bli vurdert.
 • Relevant erfaring fra eiendomsforvaltning og kunderettet virksomhet vektlegges
 • Fordel med kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser
 • Ledererfaring, herunder erfaring med personalledelse, er ønskelig
 • Fordel med erfaring fra drift og vedlikehold av bygg
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT-verktøy er nødvendig, gjerne erfaring med FDV-systemer
 • God kunnskap om HMS, SHA og seriøsitet og god økonomiforståelse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Interesse og forståelse for bruk av teknologi til å fremme effektiv og bærekraftig eiendomsdrift
 • God gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons
 • og samarbeidsevner
 • Kundeorientert
 • Evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Initiativrik, omstillingsdyktig og positiv
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Meget spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Stillingen lønnes som underdirektør, stillingskode 1059, for tiden fra kr 675.000, til kr 725.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordninger
 • Arbeidssted er ved Statsbyggs regionkontor i Trondheim sentrum.

Kontaktpersoner

Tore Høiem

E-postadresse: thoi@statsbygg.no

Telefonnummer: 918 26 243

Søk stilling

Vis flere stillinger: