Ulykkene rammer bredt

Hver eneste ulykke som rammer en byggeplass er en for mye. Hvert eneste år dør i snitt 8-10 personer og flere tusen blir skadet på jobb i den norske byggenæringen - og de alvorlige ulykkene treffer bredt og berører mange.

I Byggeindustrien og på bygg.no har vi den siste tiden arbeidet for å vise frem historiene bak HMS-statistikkene.

For HMS-arbeidet og ulykkene som vi for ofte opplever er ikke tall og statistikk.

Dette handler om mennesker.

Dette handler om mennesker som dør på jobb mens de utfører et arbeid for selskapene de er ansatt i.

Dette handler om kollegene som opplever det mest grufulle man kan oppleve på en byggeplass.

Dette handler om de som mister en kjæreste, en ektefelle, en mor eller far, en datter eller sønn.

Kun de som har opplevd å miste en av sine nærmeste i en arbeidsulykke vet hvordan dette føles og oppleves. Både sjokket når man får den forferdelige beskjeden – og hvordan man skal leve livet videre. For oss andre er dette følelser og opplevelser det er vanskelig fullt ut å kunne ta inn over seg.

Men de alvorlige ulykkene rammer også flere enn de aller nærmeste. Kollegene på byggeplassen som kommer tett på ulykken, og som også kan risikere å se selve ulykken skjer, rammes hardt. Det er utvilsomt en forferdelig opplevelse å se at en kollega blir alvorlig skadet, eller i verste fall kan omkomme, foran øynene på dem. Dette er noe som vil påvirke en byggeplass og et selskap i lang tid fremover.

Nettopp dette – hvordan en byggeplass og et selskap opplever og må takle en alvorlig ulykke, er noe vi nå får høre mer om i Byggeplassen, Byggindustriens podkast. Her har redaksjonen fått besøk av bedriftslege i Veidekke Kjell Aage Sørensen, som gjennom karrieren har vært tett på flere dødsulykker – og han forteller her blant annet om hvordan dette påvirker både enkeltmennesker og en byggeplass.

I utgave nummer 19 av Byggeindustrien hadde vi en lengre artikkelserie der vi ikke først og fremst så på det store bildet innen HMS-arbeidet.

Vi valgte å se på noen av menneskene bak tallene.

De som ble sittende igjen etter å ha mistet den umistelige, lederen som måtte håndtere en dødsulykke, hvordan den som må rykke ut på en alvorlig ulykke arbeider og bearbeider – og hvordan det er å oppleve en alvorlig ulykke og måtte takle en ny arbeidssituasjon i etterkant.

Gjennom denne artikkelserien fortalte vi historien om Steinar Angelskår - 26-åringen som mistet livet i en arbeidsulykke på et steinknuseverk . Dette er en historie mange nå har fått kjennskap til.

HMS er en tematikk som aldri kan overkommuniseres – og vi håper disse historiene vil bidra til at noen flere stopper opp i en travel hverdag på oppdrag for byggenæringen og tenker gjennom hva som kan skje og hvilke konsekvenser det kan få om man utfører en jobb man ikke føler seg trygg i.

Byggenæringens aktører har gjort mye riktig i kampen for å unngå og for å redusere antall ulykker – og utviklingen går i riktig retning. Men man kan ikke si at man har lyktes – og man kan ikke være fornøyd før tallet er nede i null. Dette er mulig å få til – men det vil kreve svært mye av alle involverte – fra lederne som sitter på toppen – til arbeiderne ute på den minste byggeplass. Det handler om struktur og kultur – og det handler om virkelig å sette HMS øverst på agendaen både gjennom teori og praksis.

#fortellverdenom
#fortelverdaom