Ukjent med byggemelding

Mange er ikke klar over at de må sende byggemelding til kommunen når de skal pusse opp badet, ifølge rørleggerkjeden Varme & Bad.

Nye krav i plan- og bygningsloven ble innført 1. juli i fjor. Skal du gjøre vesentlige endringer på badet eller andre våtrom, må du sende søknad til kommunen.

Og du må betale et gebyr på flere tusen kroner.

– Mange kjenner ikke til at det er innført krav om å byggemelde bad, og det hersker også en del forvirring i bransjen, sier rørlegger Vemund Eithun i Varme & Bad.

Færre feil
Hensikten med de nye reglene er å få færre byggefeil og bedre kvalitet på bygg.

– Det er forståelse i bransjen for at det kommer innstramminger i regelverket, siden antall vann- og fuktskader på bad og våtrom har økt de siste årene. Likevel er det mange, både fagfolk og kunder, som er ukjent med de nye reglene, sier han.

Mange kunder synes det blir mye styr med nye skjemaer og regler å forholde seg til. Ifølge Eithun kan en søknad om å byggemelde bad til sammen inneholde 10-15 skjemaer.

– For mange er det en lettelse at vi påtar oss jobben med å søke, sier rørleggeren i Varme & Bad Hågenstad Rør i Oppdal.

Prisforskjeller
Gebyret kommunene tar for å saksbehandle søknaden om endringer på bad, varierer med flere tusen kroner. Tønsberg tar 1565 kroner, mens det i Bærum og Tjøme koster henholdsvis 4000 og 5000 kroner.

– Det nye gebyret blir en ekstra kostnad, i tillegg til selve oppussingsarbeidet, sier han.

I Eithuns hjemkommune Oppdal ligger gebyret for å byggemelde bad på 4500 kroner.

Søknaden om å pusse opp badet må gå gjennom en rørlegger eller et annet godkjent foretak som skal stå ansvarlig for hele jobben.

– Det er viktig at du ikke starter arbeidet før du har fått søknaden godkjent av kommunen. Når arbeidet er ferdig skal du ha ferdigattest fra firmaet som har utført jobben, opplyser Vemund Eithun.

Neste år kan det komme regler i plan- og bygningsloven om uavhengig kontroll av byggeprosjekter. Da kan det bli enda et gebyr å betale for de som skal pusse opp badet.

Dette må du søke om:
• Vesentlig endring eller fornying av fuktsperre.

• Installering, endring og reparasjon av skjulte rør.

• Ettermontering og utskifting av sluk i bygningsdel som er skille mot annen bruksenhet eller branncelle.

• Hulltaking og gjennomføring av vann- og avløpsledninger i våtrommets våtsoner.

Dette kan du gjøre uten å søke:
• Installere toalett med og uten innebygget sisterne, dersom det kobles til eksisterende rørledninger og ikke berører våt sone.

• Installering, endring og reparasjon av sanitærinstallasjoner som ikke berører membran i våtsoner.

• Montering av vannstoppventil eller vannmåler.

• Installering av ny eller utskifting av varmtvannsbereder.

• Omtrekking og utskifting av innerrør i rør-i-rør-systemer som kan gjøres uten å komme i konflikt med våt sone.

• Oppvaskmaskin, is/vannmaskin, kaffemaskin og lignende.

• Utskifting av armatur, også som berører våt sone når man bruker eksisterende rørledninger og tilkobling.