Uendret fra Block Watne

Block Watne Gruppen ASA hadde en samlet netto ordreinngang i juli på 86,0 millioner kroner, en økning på 0,1 prosent fra året før.

Det skriver boligprodusenten i en børsmelding. Netto ordreinngang i juli for segment Norge var NOK 28,1 millioner (27,4 millioner), opp 2,4 prosent. Netto ordreinngang i juli for segment Sverige var NOK 58,0 millioner (58,6 millioner), ned 1,0 prosent.

Samlet netto ordreinngang til og med juli 2007 er NOK 2 008,5 millioner. Dette er 9,5 prosent høyere enn tilsvarende periode 2006 (NOK 1 834,0 millioner).

Segment Norge utgjør NOK 806,3 millioner (NOK 959,6 millioner), ned 16,0 prosent. Segment Sverige utgjør NOK 1 202,2 millioner (NOK 874,4 millioner), opp 37,5 prosent.