Uavhengig faggruppe lanserer alternativ sykehusplan for Oslo

En uavhengig gruppe har jobbet fram en alternativ løsning til sykehusplan for Oslo. Gruppen hevder at planen gir en rimelig løsning med bedre kapasitet.

Faggruppen, bestående av åtte erfarne fagfolk, har på frivillig basis jobbet fram denne helt nye ideen som skal være både bærekraftig, koste 20 milliarder kroner mindre enn Helse Sørøsts planer, og ha nye Aker sykehus klart allerede i 2025.

Planen innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, at Aker sykehus blir et lokalsykehus for hele Groruddalen, og at Rikshospitalet beholdes slik det er i dag med sine lands- og regionfunksjoner.

Den alternative faggruppen har bestått av åtte fagpersoner med både medisinsk, teknisk og økonomisk kompetanse.

Den alternative planen skal være 20 milliarder kroner rimeligere enn Gaustad-planene til Helse sør-øst.

Planen legges fram mandag formiddag og omfatter både arkitekttegninger, økonomiske beregninger og bydelsfordeling.