Uaktuelt å legge ned Kofa

I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv slår fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys fast at det ikke er aktuelt å legge ned Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Det var et innlegg i den samme avisen tidligere i år at RIF-direktør Siri Legernes foreslo å legge ned Kofa-ordningen. Når Legernes hevder at saksbehandlingstiden er så lang at brukerne hadde vært bedre tjent med at ordningen ble lagt ned, så tegner hun et bilde som verken brukerne eller jeg kjenner meg igjen i. Tvert i mot så er hovedkonklusjonen i evalueringsrapporten, der erfaringene til brukerne er samlet, at Kofa har vært en funksjonell håndhevingsordning og et godt supplement til domstolene, skriver ministeren i innlegget. Ministeren lover å gå nøye gjennom evalueringsrapporten, og eventuelt gjøre forbedringer for å gjøre ordningen enda bedre.