Illustrasjonsfoto: Colorbox.

Tydeligere regler om arealmåling

Takstbransjen har oppdatert sine egne retningslinjer for arealmåling av boliger. En rekke justeringer og presiseringer gjøres gjeldende fra 1. november.

Det er bransjens arealkomité som har oppdatert retningslinjene, som baserer seg på NS 3940.

– Endringene berører ikke grunnprinsippene for arealmåling, men det er gjort noen tilpasninger som forenkler og klargjør arealinformasjonen ved taksering, sier Daniel Ø. Helgesen, advokatfullmektig i Norges Takseringsforbund (NTF) i en uttalelse.

Blant annet er det presisert at rom som ikke ligger direkte tilknyttet hoveddelen også skal tas med ved måling av bruksarealet. Dette kan for eksempel gjelde boder på loftet og i kjelleren.

Nye regler for innglasset balkong

Nytt er også at føringer for kategorisering av innglasset balkong er inntatt i retningslinjene. Innglasset balkong er som utgangspunkt S-ROM, men kan være P-ROM dersom det ikke framstår som en balkong, men er et fullverdig P-ROMs areal. Rommet (balkongen) skal da ikke betegnes som balkong, men som den typen rom den utgjør, for eksempel stue.

I sondringen mellom primær- og sekundærrom er flere rom lagt til listene for de ulike typene. Trimrom, hobbyrom, badstue og omkledningsrom vil være primærrom. Et walk-in closet vil derimot være sekundærrom.

– Forskjellen i klassifisering av walk-in closet og omkledningsrom har sammenheng med at det førstnevnte kun er et lagringsrom, mens det andre er et rom for kortvarig opphold, sier Helgesen.

Takbjelker

Takstbransjen har også presisert hvordan areal under takbjelker skal måles.

– I bestemmelsene om måleverdighet tar man vanligvis utgangspunkt i fri høyde fra overkant av gulv til underkant av himling. Nå sier vi at areal under bjelker som gir lavere høyde enn 1,9 meter allikevel skal tas med dersom lysåpningen mellom bjelkene er minst 0,6 meter, sier Daniel Ø. Helgesen i NTF.

Arealer som på grunn av større konstruksjoner gir lavere høyde enn 1,9 meter, for eksempel ventilasjonskasser, skal fortsatt ikke tas med.