Tvungen lønnsnemnd i heiskonflikten

Regjeringen går inn for tvungen lønnsnemnd i heiskonflikten. Det offentliggjorde arbeidsminister Dagfinn Høybråten (KrF) mandag.

Høybråten oppfordret samtidig partene til å gjenoppta arbeidet så snart som mulig. Forslaget om lønnsnemnd skal behandles av Stortinget. Heiskonflikten har vart i fem måneder. 24. august gikk 90 heismontører ut i streik. Hovedkravet var en tariffesting av at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for utlendinger i heisbransjen i Norge. I september og november svarte arbeidsgiversiden med lockout av 355 heismontører. Ytterligere tolv montører gikk i streik, og totalt var dermed 464 av omtrent 625 norske heismontører i konflikt. Høybråten sier at rapporter fra Statens bygningstekniske etat om en uavklart og alvorlig sikkerhetssituasjon, har vært utslagsgivende for regjeringen. Helsedirektøren har ikke rapportert om fare for liv og helse på grunn av heiser som står, men konflikten har uten tvil ført til stort ubehag og en vanskelig hverdag for alle som er avhengige av heis, særlig bevegelseshemmede, eldre og småbarnsfamilier.