Trine Tveter vil fortsette i organisasjonen og blant annet videreføre en del oppgaver innenfor europeisk og internasjonal standardisering.

Tveter trer av som toppleder i Standard Norge

Administrerende direktør Trine Tveter i Standard Norge gikk fra 1. september over i en ny stilling som rådgiver i Standard Norge. Markedsdirektør og stedfortredende for administrerende direktør, Jacob Mehus, ble fra samme dato konstituert som administrerende direktør.

Jacob Mehus

Tveter har jobbet i Standard Norge (SN) i 11 år. Hun vil fortsette i organisasjonen og blant annet videreføre en del oppgaver innenfor europeisk og internasjonal standardisering.

– Under Trine Tveters ledelse har Standard Norge styrket sin posisjon som nasjonal standardiseringsorganisasjon og som viktig pådriver for norske interesser i europeisk og internasjonal standardisering. Hun har satt Standard Norge på kartet som en viktig samfunnsaktør og har hatt sentrale verv i internasjonal standardisering. Blant annet sitter hun i sin andre periode som medlem i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISOs styre. Styret i Standard Norge takker Trine Tveter for det arbeidet som er lagt ned siden Standard Norge ble etablert i 2003, sier fungerende styreleder Øivind Christoffersen til Byggeindustrien.

Inntil styret har rekruttert en ny administrerende direktør, vil markedsdirektør og stedfortreder for administrerende direktør, Jacob Mehus, fungere i stillingen.

– Styret, ledelsen og de ansatte er nå opptatt av å se framover og fortsette med å videreutvikle Standard Norge som en framtidsrettet organisasjon i tett samarbeid med medlemmer, kunder og øvrige interessenter, legger Christoffersen til.

Øivind Christoffersen

Standard Norges tidligere styreleder Jan Oksum og nestleder Tor R. Skjærpe valgte å fratre sine verv, nå som det er kommet til en avtale og ett nytt mannskap kan bygges opp for å utvikle SN videre.

Øivind Christoffersen vil fungere som styrets leder frem til nytt representantskapsmøte er avholdt og ny styresammensetning blir vedtatt.

Styret har nedsatt en ansettelsesgruppe bestående av tre fra styret inkludert fungerende styreleder som vil starte prosessen med å rekruttere ny adm. dir.