Tverlandsbrua lyst ut

Oppdraget med å bygge rv. 80 Tverlandsbrua er lagt ut i markedet. Det blir tilbudsåpning 8. april 2011.

Vegprosjektet er delt i to entrepriser. Den som handler om vegdelen på land omfatter alle arbeider i prosjektet utenom brua, og ble lyst ut da prosjektet ble behandlet i statsråd. I midten av februar ble også oppdraget med selve brua lagt ut i markedet via Doffin.

Tilbudsåpning erfredag 8. spril klokka 13.

Prosjektet skal behandles av Stortinget før Statens vegvesen kan tegne kontrakt med den som skal gjøre oppdraget.