Turistveier: Reiselivet må gripe sjansen

En omfattende utbygging av nasjonale turistveier er i gang . Men mange bedrifter er for lite engasjert, sier regiondirektør Tore Haug i NHO Reiseliv.

Nasjonale turistveier

* 18 veistrekninger skal fram til 2012 få status som Nasjonale turistveg. Til sammen er veiene 1.650 kilometer, og de går gjennom det mest unike av norsk natur.

* Seks strekninger kan så langt kalle seg Nasjonale turistveg: Det er Gamle Strynefjellsvegen (rv.258), Hardanger med riksveg 7 fra Halne til Steinsdalsfossen og rv 550 mellom Jondal og Utne, Sognefjellsvegen (rv.55) fra Lom til Gaupne, E10 i Lofoten fra Fiskebøl til Å, Rondane (rv 27) fra Enden til Folldal og Helgelandskysten nord (rv 17) mellom Stokkvågen og Storvika.

* Innen 2015-2016 skal 12 veistrekninger i følgende områder være utbygget som Nasjonale turistveier: Varanger, Havøysund, Senja, Helgelandskysten sør, Atlanterhavsvegen, Geiranger-Trollstien, Gaularfjellet, Aurlandsfjellet, Ryfylke, Jæren, Valdresflya og Andøya.

* Utbyggingsomkostninger - offentlige bevilgninger og forventede tilskudd fra reiselivsnæringen - er 2,9 milliarder 2009-kroner.

Mange lokale reiselivsbedrifter utnytter allerede mulighetene som de seks nåværende nasjonale turistveiene gjennom Norges mest spennende natur gir, men svært mange andre griper ikke sjansen.

- Jeg må jo si at vi må gå noen runder ekstra og forklare hva nasjonale turistveier er. Her har vi en utfordring, sier Haug.

Fra 2012 skal i alt 18 veier markedsføres som Nasjonal turistveg, og innen 2015-2016 skal ytterligere 12 veier være ferdige. Bak prosjektet står et partnerskap mellom Statens vegvesen, Innovasjon Norge og NHO Reiseliv. Innen 2016 skal det være brukt 2,9 milliarder 2009-kroner, inkludert bidrag man forventer at private reiselivsaktører vil legge i potten.

Fordommer
Veiene blir nå gradvis utbygget, mens flere av reiselivets aktører står på siden og ser trafikken gå forbi, uten å vite hvordan de skal utnytte mulighetene.

- Det skjer jo veldig mye bra også, men det mangler kunnskap om hva Nasjonale turistveger er, og mange har fordommer om hva dagens Vegvesenet er. For Vegvesenet har gått fra å være et sted man klaget til over manglende skilting, til å bli en samarbeidspartner i utviklingen av norsk reiseliv. Dette er det ikke alle som har tatt inn over seg, sier Haug til NTB.

Produktutvikling
NHO Reiseliv skal stå for produktutvikling, mens Innovasjon Norge skal markedsføre Nasjonale turistveger.

Et godt eksempel på produktutvikling er rundreiseforslagene som NAF og De historiske hoteller og spisesteder har samarbeidet om. Rundreisene omfatter besøk på hoteller og spisesteder som serverer høykvalitetsmat basert på norske råvarer.

- Det er den type produkttenkning jeg etterlyser. Så du trenger strengt tatt ikke ligge langs en nasjonal turistvei for å bli inkludert i et rundreiseprodukt, sier Haug.

Maks 10 mil
NHO Reiseliv har som et utgangspunkt at hver veistrekning som får betegnelsen Nasjonal turistveg ikke bør være lengre enn 10 mil. Det bør også være minst én opplevelse på hver strekning.

- Ta for eksempel strekningen Lærdal-Aurland. Ved Stegastein i Aurland er det en utsiktsbru over det majestetiske stryket mellom høye bergsider. Her bør vi la naturen være som den er, og la den tale for seg selv, sier Haug.

Men minst én tursti bør hver strekning ha, mener han.

- Trafikantene bør kunne stanse ved en såkalt profilsti, gå ut i naturen og bare la seg overvelde. Og langs nåværende og fremtidige turistveier finnes det flere juv som vi vil bruke midler til å utvikle, sier regiondirektør Tore Haug i NHO Reiseliv til NTB.