Tunnelutbedring over Haukeli snart i gang

Med bakgrunn i føringer gitt av Stortinget utarbeider Statens vegvesen i disse dager anbud for utbedring av tunnelene på Haukeli. Arbeidet med å utbedre tunnelene til høyde på 4,2 meter er omfattende og blir lyst ut på konkurranse høsten 2005, melder vegvesen.no.

I alt fem tunneler på Haukeli skal utbedres. Dette utgjør totalt 14,2 kilometer der 12,6 kilometer ligger i Hordaland. Vågslitunnelen (1600 meter), i Telemark, vil bli utvidet til fri høyde på 4,2 meter innen 1.oktober i år. På Hordalands-siden er omfanget så stort og komplekst at Vegvesenet har måttet ta utvidingsarbeidet i to etapper der tunnelene i første omgang blir utvidet til 4,1 meter høgde.