Tunneljobb til Mika

MIKA har signert kontrakt med Jernbaneverket om byggingen av den 4,4 km lange jernbanetunnelen på Gevingåsen i Trondheim.

Kontrakten ble høytidelig signert 15. mai av utbyggingsdirektør Jon Frøisland i Jernbaneverket Utbygging og administrerende direktør Kjell Inge Davik i MIKA.

- Dette er en svært god dag for oss i MIKA. Vi er nå etter to tøffe år bokstavelig talt "tilbake på sporet". MIKA nå fått kontroll på egenkapital og likviditetssituasjonen og med denne jobben i boks, er også ordrereserven på plass. Vi gleder oss til å ta fatt på jobben og kommer til å starte arbeidene innen kort tid, sier Davik til byggeindustrien

Arbeidene omfatter bygging av bla:

Ca 4400 m enkeltspor i tunnel. Ca 1280 m i dagen t.o.m oppfylling av underballast. Tverrslagstunnel i Muruvika ca 330 m lang.
Sprengningsprofil: 62,8 m2
Tre rømningstunneler: 20,2 m2
Sprengning i tunnel: 330.000 m3
Sprengning i dagen: 1.000 m3
Injeksjon: 1.500 tonn
Sprutbetong: 17.000 m3
Bolter i tunnel: 32.000 stk
Vann og frost: 90.000 m2
Elektro

Kontraktssum: 382 millioner.