Tunnel raste sammen

Deler av en tunnel under oppføring i forbindelse med Dalsfjordsambandet raste sammen torsdag kveld. Raset knuste en lastebil inne i tunnelen.

Arbeidene med Sætenes-tunnelen var nylig kommet i gang, men bare syv, åtte meter inn i tunnelen gikk det galt. Flere hundre kubikkmeter stein raste ut, og ødela blant annet en lastebil.

– Vi hadde nettopp sprengt en salve og det skulle lastes vekk. Lastebilen stod ved inngangen til tunnelen mens en hjullaster leste opp i lastebilen. Den rygget bak og tømte lasset da raset gikk, sier prosjektleder Einar Hovland til firda.no.

Ingen ble skadd i raset, men arbeidet med tunnelen er lagt på is. Geologer skal nå undersøke fjellet.