Tungt andre kvartal for Norske Skog

Ledelsen i Norsk Skog er ikke fornøyd med tallene for andre kvartal, et resultat før skatt på 173 millioner kroner.

Forbedringsprogrammet gir effekter, men det hjelper ikke når kostnadene øker.

I forhold til fjorårets nedslående resultat for tilsvarende periode, 213 millioner kroner i minus, er ikke årets resultat for Norske Skog andre kvartal så ille. Det er på linje med resultatet i første kvartal, men kostnadene øker og krona er styrket.

- Vi oppnår de forventede effektene av vårt forbedringsprogram, men kostnadsøkningene er høyere enn forutsatt. Jeg er ikke tilfreds med resultatet. Lønnsomheten i Norske Skog må forbedres og ytterligere strukturelle tiltak vil bli vurdert, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

De samlede driftsinntektene, 6.794 millioner kroner, er på samme nivå som for andre kvartal 2006 6.772 millioner kroner. Driftsresultatet er på 236 millioner kroner, en klar framgang siden resultatet på minus 14 millioner kroner fra andre kvartal i fjor.