Tsunamien: ti år til oppbygging

Et halvt år etter tsunamien i Sør-Asia har nærmere en million mennesker mottatt hjelp fra Norges Røde Kors. Hittil har organisasjonen samlet inn drøye 410 millioner kroner, som vil rekke til gjenoppbygging i regionen i opptil ti år fremover.

Blant annet skal 40 millioner kroner brukes til styrking av katastrofeberedskapen, sier generalsekretær Jonas Gahr Støre. Mandag ga han en oppsummering av hva som er gjort og hva som er planlagt de nærmeste årene fra organisasjonens side. Til nå har vi vært veldig opptatt av at nødhjelpsfasen lykkes at vi får gitt mat, vann og medisiner til dem som trenger det for å overleve det daglige. Det er fortsatt mange av dem og de må vi stå ved. Men nå går vi over i gjenoppbyggingsarbeidet, hvor vi spiller en rolle sammen med alle andre innenfor Røde Kors, FN og andre hjelpeorganisasjoner. Og da gjelder det å hjelpe på riktig måte, sier Støre til NTB. Lokale hensyn Gjenoppbyggingen vil ta tid. Røde Kors har lagt til grunn et fem til ti års perspektiv i det videre arbeid. Det skal skje ut fra lokale tradisjoner og man skal nå de mest sårbare. Vi er opptatt av at hvis man forhaster seg og kaster penger inn i en lokal økonomi så kan man gjøre mer skade enn gagn. Så for oss er det å få til en god lokal planlegging nå, sammen med lokale Røde Kors, kanskje det aller viktigste. Han trekker sammenligning med gjenoppbyggingen av det nedbrente Finnmark etter krigen: Det tok mange år å bygge opp igjen Finnmark i Norge etter verdenskrigen. Her er ødeleggelsene større og over et større område. Det er det samme som må gjøres. Gjenoppbyggingen må «eies» lokalt, den kan ikke styres utenfra, så her må vi legge et langt tidsperspektiv til grunn. Men vi har jo nå i det internasjonale samfunnet godt med ressurser til denne operasjonen, fordi mange regjeringer og givere har stilt opp, ikke minst Norge, sier Støre. Husbygging og beredskap Norges Røde Kors har til nå konsentrert sitt arbeid i Indonesia og Sri Lanka, og pengene har særlig blitt brukt til feltsykehus, helseklinikker og vannrenseanlegg. Hittil planlagte prosjekter de neste fem år beløper seg til 165 millioner kroner. Bygging av sykepleierskoler både i Indonesia og på Sri Lanka blir prosjekter som nå settes i gang. I Aceh i Indonesia omkom så godt som alle sykepleierne under katastrofen, og det er stor mangel på kvalifisert helsepersonell. I løpet av en treårsperiode skal 50 millioner kroner brukes på rehabilitering og bygging av bolighus, og dessuten skal et psykiatrisk sykehus bygges i Indonesia i perioden. I Thailand, der myndighetene stort sett selv forestår gjenoppbygging, skal Norges Røde Kors bruke fem millioner kroner til opplæring i sjøredning, basert på egne hjelpekorps erfaringer i Norge. Alle pengene som ble samlet inn av det norske folk etter katastrofen, går direkte til regionen. Administrasjonskostnadene dekkes av Norges Røde Kors egne midler, forsikrer Jonas Gahr Støre.