Tsunami-milliarder fortsatt ubrukt

Røde Kors-bevegelsen samlet inn nærmere 14 milliarder kroner etter flodbølgekatastrofen i Asia, men brukte bare 11 prosent av dette på nødhjelp. .

Pengene går i stedet til å bygge hus og sykehus, men to år etter katastrofen står fortsatt over halvparten av de innsamlede midlene på konto, skriver bistandstidsskriftet Development Today. Ved utgangen av august 2006 var bare 40 prosent av pengene brukt, men ved årsskiftet anslo Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) at rundt halvparten sto tilbake. 7 milliarder kroner er dermed fortsatt ubrukt, til tross for at behovene mange steder er enorme. Nordiske penger Av drøyt 1,4 milliarder kroner som ble samlet inn i Norden, har nærmere 720 millioner kroner ennå ikke nådd ofrene. Norges Røde Kors samlet inn drøyt 450 millioner kroner etter tsunamien, over dobbelt så mye som det som vanligvis kommer inn under norske TV-aksjoner. Ved utgangen av fjoråret hadde de brukt 48 prosent av pengene, mens nærmere 232 millioner kroner sto på konto, viser tall fra IFRC. Røde Kors i Sverige hadde brukt 52 prosent av det som ble samlet inn til flodbølgeofrene, men hadde fortsatt 241 millioner kroner på konto. Har brukt mest Dansk Røde Kors samlet inn betydelig mindre, men har til gjengjeld brukt 61 prosent av pengene. Ved årsskiftet sto 94 millioner kroner ubrukt. Røde Kors i Finland samlet inn minst i Norden, men har brukt 90 prosent av de 224 millioner kronene som ble gitt. Mesteparten av de ubrukte pengene er øremerket, men byggingen går sakte, medgir Hannele Virtanen i finsk Røde Kors til Development Today. Stort press Organisasjonene er under stort press fra media, giverne og ofrene, som mener pengene må brukes raskt. Men dette må samtidig balanseres opp mot hensynet til kvalitet og bærekraftige resultater, sier IFRCs tsunamikoordinator Johan Schaar til bistandstidsskriftet. Vi sa helt fra starten av at dette kom til å ta tid, understreker han. Bare i Indonesias Aceh-provins er 25.000 familier fortsatt hjemløse etter flodbølgekatastrofen, som rammet tolv asiatiske land og kostet 230.000 mennesker livet. Røde Kors har planer om å bygge 50.000 boliger til ofrene innen 2010, men bare 8.000 står hittil klare