<p>Ahsco entreprenør legger siste hånd på verket på strekningen Massing – Ångstad på Skåbuvegen som ble hardt rammet av pinseflommen i 2013.</p>

Trygger «Norges farligste vei»

Skåbuvegen fra Vinstra til Norges høyest liggende fjellgrend Skåbu, har vært en utfordring til alle tider. Men pinseflommen i 2013 raserte deler av strekningen totalt. Nå har den mest flomutsatte delen av strekningen fått en skikkelig oppgradering til en sum av 48 millioner kroner.

Veien som binder fjellbygda Skåbu til Gudbrandsdalen er ingen trivelig strekning å kjøre for de som må kjøre på veien hver dag, året rundt. Det gjelder både de som må kjøre Skåbuvegen for å komme på jobb og ungdom som må på skolen. Veien er bratt – og rasutsatt.

Skåbuvegen, som er en del av fv. 255, ble utsatt for flom i 2011 og fikk da en midlertidig utbedring. Men pinseflommen i slutten av mai 2013, herjet så kraftig med veien at den nesten ble helt uframkommelig. Statens vegvesen innså raskt etter flommen at det var akutt behov for en permanent løsning på den 1,6 km lange strekningen Massing – Ångstad.

Rask planlegging

– Denne strekningen ble hardest rammet etter flommen 22. og 23. mai 2013 og så skadet at vi måtte se på en utbedring av en lengre strekning. Etter en befaring 26. mai konstaterte vi at vi måtte bygge veien helt opp på ny, sier Jan Nørstegård. Han er leder for Statens vegvesens utbyggingseksjon ved vegavdelingen i Oppland.

Den videre fremdriften gikk så raskt at noen kanskje mener at det er et lite under at det lar seg gjøre å komme i gang med et vegprosjekt så hurtig i Kongeriket Norge.

– Byggeplan, tilbudsgrunnlag og kostnadsanslag ble utarbeidet 27. mai og dagen etter fikk vi positive signaler om finansiering fra veieieren Oppland fylkeskommune. Vi hadde alt på det tørre i forhold til det formelle og fikk godkjent en unntaksbestemmelse i forhold til Lov om offentlige anskaffelser og alle involverte myndigheter ga klarsignal. 3. juni ble det gjennomført en tilbudskonferanse med frist til entreprenørene om å levere tilbud 6. juni, forteller han.

13. juni vedtok Fylkestinget finansiering av prosjektet og samme dag signerte Statens vegvesen kontrakt med den lokale entreprenøren Ahsco.

– Entreprenøren var i gang med anleggsarbeidet 17. juni 2013. En så rask anleggsstart hadde ikke latt seg gjennomføre uten et godt samarbeid mellom sektormyndigheter og grunneierne, sier Nørstegård.

Videre oppgradering for170 millioner kroner

Løsningen på strekningen var å flytte veien inn i terrenget. Veien på strekningen var i utgangspunktet smal, men har nå fått en bredde på 6,5 meter. Arbeidet med fjellskjæringer og skråninger ble gjennomført i en etappe fram til oktober i fjor. I løpet av denne sommeren har strekningen blitt ferdig asfaltert. Sluttkostnaden på det utførte arbeidet er 48 millioner kroner.

– Hvor trygg er nå Skåbuvegen med tiltakene som er utført. Dette er jo kun en liten del av den totale stekningen?

– Skåbuvegen er nå tryggere enn den har vært på lang tid, men det vil bli gjennomført en videre oppgradering av veien, sier han.

Det er avsatt midler for den mest usatte strekningen Ångstad – Graupe som ligger inne i hand­lingsprogrammet for fylkesveger med 24 millioner i 2016 og 25 millioner i 2017. I tillegg ligger det inne statlige midler til skredsikring slik at totalsummen for en videre oppgradering er på 170 millioner kroner.

– Det er en mulighet for at vi starter opp med videre anleggsarbeid i løpet av 2015, sier Nørstegård.

Tålmodig bygdefolk

En videre oppgradering av veien blir garantert tatt svært godt imot i Skåbu, hvor mange foreldre har vært bekymret for å sende barna sine med skolebussen. Her har innbyggerne kjempet for ny vei i mange år. I 2011 var innbyggerne så lei laber veistandard at Skåbuvegen ble lagt ut på salg på finn.no. Men fortsatt er Oppland fylkeskommune veieier.

Nørstegård presiserer likevel at det er et godt samarbeid med grunneiere og innbyggerne i Skåbu.

– Vi har gjennomført flere åpne møter og hatt god kontakt med to grendeutvalg og har en åpen dialog gjennom hele prosessen. Men det er ingen tvil om at det har vært krevende tider for lokalbefolkningen under anleggsarbeidet etter flommen i fjor. Veien har tidvis hatt dårlig fremkommelighet og det har vært utvist en stor grad av tålmodighet blant trafikantene, sier han.

Seksjonslederen berømmer også Ahsco som raskt snudde seg rundt og kastet seg løs på prosjektet.

– De gikk raskt inn i prosjektet med mye ressurser og de kjørte blant annet for fullt gjennom ferien 2013. De har virkelig gjort en bra innsats, fastslår han.

Fortsatt kan man se tydelige spor etter de voldsomme kreftene som herjet under flommen i fjor. Statens vegvesen opplyser at det ligger inne totalt 170 millioner kroner for en videre oppgradering av Skåbuvegen.