Illustrasjonsfoto: Svein August Solum / NTB scanpix

Trygg Trafikk: Sløve sjåfører gir ulykkessommer

Antall omkomne i trafikken har økt betydelig hittil i sommer. Bare i juli måned har 22 omkommet på veiene, sju flere enn i samme periode i fjor.

Ukonsentrerte sjåfører er hovedårsaken, mener Trygg Trafikk. Totalt har 85 personer omkommet på norske veier i år. Til samme tid i fjor var tallet 62.

– Utviklingen er svært urovekkende. Det er dypt beklagelig at vi har lagt enda en sommermåned bak oss med høye dødstall. For hver av de drepte sitter det igjen pårørende som har fått livet snudd opp ned, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

– Bare i juni og juli har 38 omkommet. Strekninger med mye sommertrafikk er naturligvis mest utsatt, sier Johansen.

Møteulykker og utforkjøringer utgjør størsteparten av ulykkene. Uoppmerksomhet er medvirkende årsak i rundt en tredel av trafikkulykkene-

– Trøtte og ukonsentrerte førere er livsfarlige selv om de holder fartsgrensen. I tillegg ser vi at menn i aldersgruppene 18-24 samt 45-64 utmerker seg særlig negativt. Risikoen avtar vanligvis med økende alder, men mange i denne gruppen oppfører seg ikke alltid like voksent bak rattet, mener Johansen.