Trygg på Snøhvit-kostnader

Mandag kunne Statoil prestere et av selskapets beste kvartalstall noensinne. I presentasjonen opplyste konstituert konsernsjef Erling Øverland at han føler seg trygg på at de skal føre Snøhvitprosjektet i land innefor de nye økonomiske rammene.

De økte kostnadene i forbindelse med utbyggingen av Snøhvit-feltet i Barentshavet satte sitt preg på andre kvartal for Statoil, som totalt likevel kunne vise til et meget godt resultat. Konsernet hadde i andre kvartal et resultat før skatt på 14,2 milliarder kroner. Det er 38 prosent høyere enn i samme periode i fjor. - Vi har fortsatt utfordringer knyttet til kostnadsutviklingen og framdriften på Snøhvit. Men jeg føler meg trygg på at vi skal klare å få prosjektet i mål innenfor de nye økonomiske rammene, sier Øverland. Totalrammen for Snøhvit, eksklusiv skipene, skal derfor bli på mellom 49.3 og 51.3 milliarder kroner. Forrige kostnadsestimat for Snøhvit var 45.3 milliarder. Investeringsanslaget i Plan for utbygging og drift (PUD) var 39.5 milliarder kroner.