Trosvik skole

Fredrikstads nest største barneskole er etter rehabilitering og påbygging nå en 4-parallell i alle trinn. For kommunen og Asker Entreprenør var den største utfordringen trang byggeplass og krevende logistikk, i kombinasjon med skole i full drift.

Fakta

Sted: Fredrikstad

Prosjekttype: Rehabilitering og nybygg barneskole

Bruttoareal: 3.800 kvadratmeter

Byggherre: Fredrikstad kommune

Prosjekt- og byggeledelse: Haga & Hågensen

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 73 millioner kroner

Arkitekt forprosjektfase: Asas Arkitektur

Arkitekt gjennomføringsfase og LARK: Østavind Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIBR, RIByFy, RIVA, RIA, RIE: Cowi RIV: Unionconsult / Structor l RI Rør: Unionconsult l RIG: GEO Konsult l ITB Ansvarlig: EVR Norge

Underentreprenører og leverandører: Stikking/landmåling: ingeniørfirma BIG l Sprengningsarbeider: Petter Olsen l Grunn- og utomhusarbeider: Reidar Skogen l Plasstøpte betongarbeid: Engebretsen Betong & Mur l Prefab: Contiga l Elektro: Storm Elektro l Rør: Onsøy Rørleggerbedrift l Ventilasjon: Energima l Tømrer: Sarpsborg Snekkerservice l Mur/flis/terrazzo: Follo Bygg l Taktekking: Tecta Tak l Vinduer: Uldal l Glass og aluminium: GlassTeam l Stål- og tredører (Daloc): Carlsen & Fritzøe l Lås og beslag: Bravida l Kjerneboring og rivearbeider: WireCut Nordic l Blikkenslager: Fredrikstad Blikkenslagerverksted l Maler: Rakkestad Malerkompani l Himlinger: Modulvegger Østfold l Solcellepaneler: Solcellespesialisten l Solskjerming: Nerligruppen l Branntetting: Firesafe l Riggutstyr: Sørby Utleie l Kjøkken: Sørlie Prosjekt l Trekonstruksjoner: Jatak Are Brug l Byggeplassvideo/livebilder: Byggekamera.no

Trosvik skole besto av to bygninger; den eldste fra 1961 og en nyere del fra 2002. – Selv etter utvidelsen i 2002, var det for liten plass, og skolen har frem til nå drevet ni klasserom i brakker, sier prosjektleder i Fredrikstad kommune, Nina Stene Wilhelmsen.

– Vi hadde kun denne tomta. Siden deler av skoleområdet er regulert til grøntområde, var det begrensede muligheter til å bygge ut. Premisset var at vi skulle få til et nybygg der det lot seg gjøre å drive skole og bygging samtidig. Derfor ble den nye fløya liggende på den øvre delen av skolegården. Med foreldre som hentet og leverte barn, var området allerede trafikkmessig belastet fra før. Den største utfordringen var helt klart å håndtere flere hundre barn oppi der vi skulle bygge, sier Wilhelmsen.

Løse utfordringer fortløpende

Prosjektleder Roger Stensby i Asker Entreprenør er enig i at logistikken med masseutkjøring, vareleveranser og bygging var krevende. – Vi fikk gode føringer fra byggherre, og visste hva vi gikk til, men med en byggeplass som var særdeles trang, måtte vi sammen med byggherrens representanter løse utfordringene litt ad hoc. Sikkerhet var noe alle satte først i planleggingen.

I de opprinnelige planene skulle utvidelsen foregå over flere etapper, fordi byggeaktivitet flere steder ble ansett som en sikkerhetsrisiko for elevene. Etablering av nybygget og rehabilitering og ombygging av de to eksisterende byggene, skulle foregå etappevis frem til sommeren 2020.

– Men både skolen og Asker Entreprenør så det som en fordel å bygge ut alt samtidig. Da valgte vi å bygge alt over en kort og intensiv periode, fremfor mindre byggevirksomhet strukket ut over tid. Resultatet er at skolen ble overlevert ett år tidligere enn opprinnelig planlagt, sier Wilhelmsen.

Den fysiske oppstarten var i januar 2018. For å minimere unødvendig inn- og utkjøring ble det før etablert en ny kiss & ride i sør. Første prioritet var å få nybygget ferdig til bruk, slik at paviljongene kunne flyttes. Inntil da hadde skolegården vært delt i to med kontinuerlig vakt og gjerder som kun ble åpnet i en sluse i friminuttene.

Omfattende arbeider

Nybygget er på 2.500 kvadratmeter, og er direkte fundamentert på fjell, med et prefab bæresystem, bindingsverk og lett-tak. Den mørke teglen som er valgt har en klar referanse til de eksisterende byggene. Nybygget huser 1.- 4. klasse i tillegg til SFO, og ble overlevert i februar 2019.

Rehabilitering av 2002-bygget omfatter i første rekke en generell oppussing og endring av eksisterende rominndeling. I enden i sør ble det bygget et utbygg på én etasje for å få plass ytterligere to klasserom. Dette bygget ble ferdigstilt i oktober 2018.

1961-bygget har i praksis blitt totalrehabilitert, med nytt auditorium med 100 sitteplasser, oppgradering av kjøkkenfasiliteter for personalet, nye grupperom – kalt Oaser – og nye tekniske rom. Alle overflater og himlinger er nye.

– Det var viktig å få utvidet lærer-arbeidsplassene. Her var det langt trangere enn det Arbeidstilsynet kunne tillate, påpeker Wilhelmsen.

– Det har vært en del endringer i pro-sjektet, sier byggherreombud Bernt Lillestrand fra Haga og Haagensen. – Vi måtte gjøre noe med de bærende veggene og vindavstivingen i forbindelse med takkonstruksjonen, sier Lillestrand. Hele taket er tekket på nytt, og det er foretatt fasaderehabilitering av teglen.

Solceller og utomhus

De 27 brønnene med geovarme erstatter den gamle oljekjelen, som gir vannbåren varme i de fleste gulvflater. Det er også satt inn nye aggregater. Som det første prosjektet i regi av Fredrikstad kommune er det på den sørøstre takflaten på nybygget etablert solcellepaneler.

Trosvik skole har fått et «nytt» utomhusområde. Der er det nye lekeapparater, uteamfi, ny utebelysning, og nye sykkelplasser. I tillegg til en ny gangvei er også andre områder reasfaltert.

– I øst har vi anlagt en sløyfeløsning som letter tilkomst til parkeringsplassen for ansatte og foreldre. Mot barnehagen er det satt opp en ny granittmur med gjerde og port. På grunn av leirholdig grunn er det også skiftet ut en del masse i søndre delen av skolegården. Mye av utomhusarbeidene ferdigstilte vi i sommer mens skolen var stengt, forteller Stensby.

Wilhelmsen forteller at det var bred involvering fra brukergruppa for å få prosjektet til å fungere på best mulig måte. – Plassering og organisering er løst på en veldig god og oversiktlig måte. Man kan gå tørrskodd mellom de to eksisterende og nybygget. Logistikk og kommunikasjon fungerer. Et helt nytt nøkkel- og adgangssystem gjør at skolen også er godt egnet til bruk på kveldstid, forklarer hun.

Wilhelmsen forteller at hun før oppstart brukte 20 minutter i hvert klasserom for å mane elevene til å være forsiktige i byggeperioden, og å forklare hva som skulle skje og det å respektere byggegjerder og anleggsmaskiner.

– Kan hende jeg da la noen såkorn, slik at vi få noen ingeniør-spirer senere, sier hun med et smil.

– Men jeg har aldri vært borti et prosjekt som trafikk- og logistikkmessig har vært så utfordrende og krevd så mye innsats fra alle parter. Men så har også prosjektet blitt gjennomført veldig bra, og gitt et flott resultat, oppsummerer Wilhelmsen.