Miljø- og samferdselbyråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Tror Oslo-satsingen på fosilfrie byggeplasser kan gi store muligheter

Miljøbyråd i Oslo Lan Marie Nguyen Berg tror satsingen på utslippsfrie løsninger i byggenæringen kan skape et helt nytt marked for grønne arbeidsplasser.

På Byggedagene skrøt Berg av hvordan byggenæringen har rettet seg etter og spilt på lag med kommunen for at byen skal nå sitt mål om å bli en nullutslippsby innen 2030.

- Et godt eksempel er den elektriske gravemaskinen som Pon har utviklet for Veidekke. Den ble utviklet i Oslo fordi vi etterspurt nullutslipp på prosjektene. Da leverte markedet og holdt seg innenfor kostnadsrammen. Dette er maskiner verden vil trenge fremover, sa Berg.

Hittil har Oslo og Norge drevet etterspørselen etter slike maskiner, og Berg tror det ligger et stort potensiale for å skape nye grønne arbeidsplasser innen dette segmentet.

- For noen få år siden hørtes det ut som science fiction å få til fosilfrie anleggsplasser i Oslo. Vi innførte biodrivstoff i maskinene, og så ble det normen. Regjeringen ville gjøre det samme, og også mange andre private ønsker dette. Vi har skapt et marked for dette, legger hun til.

Hun understreket at byen også har store muligheter til å skape et nytt markedsområde dersom kommunen kommer videre med prosjektet om karbonfangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud.