Tror ett enkelt kjøletårn er synderen

Helsemyndighetene mener legionella-smitten i Østfold stammer fra ett enkelt kjøletårn. Smittejegere har funnet spor av legionella i kjøletårnene til Borregaard, Rolvsøy Metallindustri og Østfoldhallen.

Bakteriene som er funnet i kjøletårnene, blir sjekket opp mot bakteriene som er funnet hos pasientene. I løpet av onsdag ventes svaret på hva som var smittekilden i Østfold, å foreligge. Resultatene våre viser så langt at alle er smittet av en genetisk identisk bakterie. Det kan tyde på at det er ett enkelt kjøletårn som er synderen, sier lege Eivind Ragnhildstveit ved Sykehuset Østfold til Aftenposten. Eierne av kjøletårnet som er kilden til smitten, risikerer straff hvis det viser seg at de ikke har fulgt forskriftene. En ny pasient ble tirsdag registrert med legionellasmitte ved Sykehuset Østfold. Til sammen er 51 personer registrert smittet ved sykehuset, og ti personer er omkommet siden utbruddet startet i mai.