Tror boligprisene flater ut

Boligprisene falt med 2,2 prosent i juli, mer enn vanlig for måneden. Eiendomsmeklere tar det som en indikasjon på at prisøkningen blir mindre i høst enn første halvdel av året.

Boligprisene i juli

*Fra juni til juli i år sank boligprisene med 2,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,3 prosent.

*Prisene på eneboliger sank med 6,4 prosent.

*Prisene på delte boliger sank med 0,4 prosent.

*Prisene på leiligheter sank med 1,2 prosent.

*Boligprisene i juli 2007 var 11,3 prosent høyere enn i juli 2006.

*Gjennomsnittsprisen for boliger så langt i år er 12 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen i 2006.

*Salget går raskest i Oslo, der boligene i gjennomsnitt selges 23 dager etter annonsering, mens det går senest i Rogaland (utenom Stavanger), der det i gjennomsnitt tar 39 dager.

Eiendomsprisene gikk ned litt fra juni til juli, og det er spesielt eneboliger som har opplevd prisfall i juli, med 6,4 prosent.

- Det er den generelle «julinedgangen». Det har vært nedgang for julitallene de siste åtte årene, i hvert fall, men nedgangen er nok noe sterkere enn vi har vært vant til de siste årene. Dette er nok en liten reaksjon på at boligprisen har kommet såpass høyt som den er, sier Finn Tveter, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund til NTB.

Prisene korrigert for sesongvariasjoner sank med 0,3 prosent i juli. De siste fire årene har prisene i august steget med 3 til 5 prosent i forhold til juli. Meklerne spår at prisøkningen ikke vil være like stor i år.

Regionale forskjeller
Det er Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglernes Forening som har gjort beregningen, basert på boligmarkedet på nettstedet Finn.no.
Så langt i år har den gjennomsnittlige boligprisen steget med 12 prosent i forhold til gjennomsnittsprisen i 2006. Tveter tror ikke boligprisene vil stige like mye utover høsten.

- Prisfallet i juli kan også være en indikasjon på en flat utvikling resten av året, sier Tveter.

Tregt for villaer
Det er spesielt eneboligene som har hatt sommerstille juli. Prisene på disse falt med 6,4 prosent, men Tveter mener dette er helt naturlig.

- Eneboliger er nok de mest utsatte på sommerstid. For det første er det noen av de dyreste objektene, og de omsettes i svært liten grad på sommeren. Så det er et sommerfenomen, men det er også en reaksjon på at særlig eneboligprisene hadde steget veldig mye i begynnelsen på året, og da er det normalt at vi får en justering.

- Renta påvirker lite
Renta har steget med små og ikke hyppige skritt siden sommeren 2005, men dette påvirker omsetningen av eiendommer i liten grad, mener Tveter.

- Det er nok ikke renta som er den viktigste faktoren. Det viktigste er om folk har arbeid eller ikke, og det har de. Det er jo en ekstremt lav arbeidsledighet, og så lenge folk har lønn, så har de fleste råd til å betjene et lån, sier han, og legger til at så lenge arbeidsledighetstallene er som nå, vil prisene holde seg godt.

- Men det er ingen grunn til å tro at det skal holde seg på et nivå med 12-15 prosent stigning i året, sier han.

Tveter avviser også at et usikkert aksjemarked påvirker boligprisene direkte.
- Rent psykologisk kan det han en viss betydning for de aller dyreste boligene, men det slår lite inn på vår statistikk. Så lenge optimismen og arbeidstilbudene er der, så holder nok boligprisene seg godt oppe.

Økt omsetning
Sammenlignet med samme måned i fjor, ble det solgt 18 prosent flere boliger via Finn.no i juli. Boligene ble i gjennomsnitt solgt etter 29 dager, det samme som juli i fjor. Raskest går det i Oslo, der boligene i snitt blir solgt 23 dager etter at de blir lagt ut for salg. I juli i fjor tok det 18 dager.

Tveter tror eiendomsmarkedet vil flate ut til høsten, uten at det betyr billigere boliger ifølge hans spådommer.

- Jeg tror ikke de som skal inn på markedet kan tro noe særlig på det. Folk har is i magen, vet at dette er ikke noen overdrevne boligpriser og venter til de får solgt til den prisen de kan tenke seg, sier han.