Tror AFs anleggsmarginer vil løfte seg neste år

Anleggsvirksomheten har i mange år vært lokomotivet i AF Gruppen, men det siste året har man ikke nådd gamle høyder. I 2019 tror selskapet at det vil snu igjen.

De siste fem årene har anleggsvirksomheten i snitt hatt en resultatmargin på formidable ni prosent. I årets tredje kvartal fikk denne delen en resultatmargin på 4,0 prosent mot 7,0 prosent i samme periode i fjor. Selv om dette er tall for anleggsvirksomheten som mange av de andre store entreprenørene nok kunne ønsket seg, er ikke AF helt fornøyde. Samtidig mener de ikke at det er markedets skyld at marginene i bransjen har gått ned.

- Jeg mener oppriktig at det handler om oss og ikke markedet. Det er ingen endring i markedet som ikke gjør mulig å drive lønnsomt. Det er ingen saklig grunn til å drive med store nedskrivninger i vår bransje hvis du driver med stødig prosjektkontroll, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

Entreprenøren har også stor tro på markedet fremover, og er optimister på egne vegne.

- Markedet totalt sett er stigende. Det er ingenting i horisonten som ikke tilsier høy aktivitet fremover. Utbudet av prosjekter er veldig stort, det er mange kunder og gjennomgående mange nye kontraktsformer. Dessuten er det bra for anleggsvirksomheten at forutsigbarheten er stor. Spoler man ti år tilbake var det litt mer usikkerhet om prosjektene i Nasjonal Transportplan (NTP). Nå er det slik at det de sier skal bygges, blir bygget, sier konserndirektør Anlegg i AF Gruppen, Arild Moe.

AF Gruppen kommer neste år til å ferdigstille det første store Nye Veier-prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal, og snart er det klart for byggestart på det nye gigantprosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst. Grongstad har lenge understreket at dette er prosjekter av en så stor størrelse og med risikobilder som gjør at man tar ut resultatene fra dem sent i prosjektet.

- Tvedestrand-Arendal kommer til å levere sterkere margin i 2019 enn i 2018, det lover jeg. Hittil har vi tatt ut margin på rundt 1 prosent, og jeg tror ikke det er et prosjekt som vi ikke skal kunne ta ut mer på, sier Grongstad.

Han viser også til at han ikke er overrasket over at lønnsomheten har gått ned i en periode med sterk vekst. Ser man på omsetningen i anlegg i kvartalet er den opp 60 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Men AF Gruppen har alltid vært flinke til å påpeke at vekst ikke er vits for vekstens skyld, og at det er høy lønnsomhet de streber etter.

Den svenske virksomheten blir stadig viktigere for AF Gruppen, men Grongstad er tydelig på at man ikke kommer til å prøve seg på de største prosjektene i anleggsmarkedet i Sverige.

- Vi mener det er ulønnsomt å gå inn i de store anleggsprosjektene i Sverige, sier han. Han peker på at det virker som om det er større konkurranse i nabolandet vårt, og at utbudet her hjemme kommer til å være stort i årene fremover.