Statsminister Erna Solberg markerte byggestarten av E6 Ranheim - Værnes tirsdag. Det var to dager før politikerne i Trondheim sa ja til den delen av reguleringsplanen som gjelder Trondheim kommune.  Foto: Nye Veier

Trondheim sa ja til ny E6 mellom Ranheim og Værnes

Nå har alle de tre berørte kommunene gitt grønt lys til Nye Veiers milliardutbygging mellom Ranheim og Værnes.

Bystyret i Trondheim vedtok torsdag kveld reguleringsplan for Ranheim-Værnes E6, melder Adresseavisen.

Nye Veiers E6-prosjekt går igjennom tre kommuner, Trondheim, Malvik og Stjørdal.

Malvik og Stjørdal har tidligere vedtatt reguleringsplan for ny E6, mens det har vært stor spenning knyttet til Trondheims-politikerne beslutning rundt den delen av strekningen som ligger i Trondheim kommune.

Torsdag ble det ja med 41 mot 24 stemmer.

Kommunedirektøren i Trondheim hadde i utgangspunktet anbefalt politikerne å si nei til den nye reguleringsplanen, blant annet av hensynet til det såkalte nullvekstmålet for biltrafikken.

Nullvekstmålet innebærer at veksten i persontransporten i byer som Trondheim skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Nye Veier skal bygge ny firefelts E6 på strekningen, mesteparten av veien skal bygges for fartsgrense 110 km/t.
Tirsdag tok statsminister Erna Solberg det første symbolske spadetaket for nye E6 mellom Ranheim og Værnes, allerede to dager før trondheimspolitikerne behandlet spørsmålet om E6.

Etter planen skal nye E6 mellom Ranheim og Værnes stå ferdig i 2025.

15. mai i år ble Acciona enig med Nye Veier om en kontraktssum på 4,3 milliarder kroner eks mva for byggefasen. De har blant andre med seg LNS som underentreprenør i prosjektet, mens Rambøll er rådgiver.