Trillemarka: Ap støtter grunneierne

Et flertall i Arbeiderpartiets stortingsgruppe anbefaler regjeringen å gå inn for grunneiernes vernealternativ i Trillemarka i Buskerud, pluss begrenset vern i en større sone.

I de interne diskusjonene med Arbeiderpartiets stortingsgruppe og Aps fraksjon i energi- og miljøkomiteen, er konklusjonen etter det Nationen erfarer blitt at et flertall støtter grunneierne. Med ett forbehold: Målet er et kompromiss om begrenset vern for en sone rundt det 100.000 måls kjerneområdet grunneierne vil verne. Utgangspunktet vårt er at randsonen på 200.000 mål er viktig. Vernet skal ligge på 100.000, men vi må finne tilfredsstillende forhold også for de resterende 200.000, sier Terje Lien Aasland, Ap-representant i energi- og miljøkomiteen til avisen. Trillemarka-vernet er i utgangspunktet en intern sak for regjeringen, men siden den er såpass kontroversiell, har regjeringen likevel hatt grundige gjennomganger med de tre rødgrønne stortingsgruppene. De fleste grunneierne Aasland og resten av Aps miljøfraksjon har vært i kontakt med, skal være positive til å beskytte opp til 200.000 mål på en måte som beholder det Aasland kaller «totalkvaliteten».