Ole Olsen, styreleder i Norske Trevarer, har fortsatt tro på vekst i bransjen, men mener myndighetene må på banen for å sikre norske bedrifter.

Trevaretopp etter fabrikknedleggelse: Tror fortsatt på bransjevekst, men vil ha myndighetene på banen

Noen dager etter at Lian Trevarefabrikk varslet nedleggelse av fabrikken på Meråker, har foreningen Norske Trevarer fortsatt klokketro på vekst i bransjen. Men de etterlyser tiltak fra myndighetene.

Styreleder i Norske Trevarer og daglig leder i Meling AS, Ole Olsen, synes det er trist at Lian Trevarefabrikk i forrige uke gikk til steget å legge en av sine to fabrikker.

Samtidig har trevaretoppen forståelse for at bedrifter som sliter med dårlige tall tar innsparingsgrep.

I Meråker mister nå over 50 personer jobben sin i den tradisjonsrike bedriften.

– Det er trist for de ansatte og alle som blir rammet av en fabrikknedleggelse. Men av og til kan så krevende og drastiske grep være nødvendig for å sikre arbeidsplasser i en bedrift på lang sikt. I dette tilfellet har helt sikkert Lian Trevarefabrikk gjort grundige vurderinger av både markedet og kundene sin situasjon før de fattet beslutningen, sier Ole Olsen til Byggeindustrien.

Tror på vekst

Lian Trevarefabrikk tapte penger i 2019, og opplyste i en pressemelding at de frykter for en større markedsnedgang som en følge av koronakrisen i årene fremover.

«Vi frykter en markedsnedgang på 20 prosent eller mer i den kommende tidsperioden», skrev de i meldingen.

Ole Olsen er mer optimistisk på vegne av trevarebransjen, men mener det fordrer at myndighetene kommer på banen.

– Dersom ikke myndighetene er med på å legge forholdene til rette for bransjen, så kan det på sikt bli tøft for flere. Vi trenger drahjelp dersom vi skal klare å nå de ambisiøse vekstmålene vi har for årene fremover, sier Olsen.

Vil fra 8,5 milliarder til 11 milliarder

I dag omsetter organisasjonens nær 300 medlemsbedrifter for totalt 8,5 milliarder kroner. Innen noen år er målet å nå 11 milliarder, ifølge Olsen.

– Skal vi lykkes er vi nødt til å ta tilbake en stor andel av hjemmemarkedet som vi har mistet til utenlandske konkurrenter. Dersom myndighetene legger bedre til rette for produksjon i Norge, så kan vi styrke konkurransekraften vår, mener Olsen.

Etterlyser tiltak

Som et midlertidig tiltak mot koronanedtur ønsker han at de som bestemmer seg for å bygge hus får en momssats på 10 prosent innenfor en tidsavgrenset periode.

– Det tror jeg vil stimulere til økt aktivitet i byggebransjen. Samtidig mener jeg norske myndigheter bør se til Sverige der myndighetene i langt større grad har subsidier som bidrar til aktivitet i ROT-markedet, sier han.

– Vi konkurrerer også med bedrifter med utenlandske eiere som slipper å betale formueskatt. I vår bransje er det mange som sitter på eiendomsmasse som skattelegges, mens dersom du bor i Sverige og eier en norsk bedrift, så slipper du den samme skatten. Det gir ikke like konkurransevilkår, sier Olsen.