Treroms boliger økte mest

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) viser at gjennomsnittlig månedlig leie for en treroms bolig på landsbasis var 4 849 kroner i 4. kvartal 2006, en økning på 0,7 prosent fra 3. kvartal.

Leien for toroms boliger økte også mer enn gjennomsnittet fra 3. til 4. kvartal 2006, melder SSB. I leiemarkedet som helhet steg leiene i gjennomsnitt med 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2006, og dette er den samme oppgangen som fra 2. til 3. kvartal. Tre- og toroms boliger ble registrert med størst oppgang i leiene, med økning på henholdsvis 0,7 og 0,6 prosent. Gjennomsnittlig leie for en tre- og toroms bolig ligger på respektive 4 849 og 4 361 kroner per 4. kvartal. Leien for ettroms boliger viste derimot en marginal nedgang i samme periode. Mindre forskjeller i leieutviklingen Det ble registrert kun små forskjeller i leieutviklingen når man sammenligner ulike geografiske områder i landet fra 3. til 4. kvartal. Vekstratene varierte fra 0,3 til 0,6 prosent. I gjennomsnitt betalte leietakere i Oslo og Bærum 6 390 kroner i leie per 4. kvartal, en økning på 0,5 prosent fra 3. til 4. kvartal. LMU viser ellers at leietakere i gjennomsnitt betalte 4 633 kroner i månedlig leie for en bolig i 4. kvartal 2006. Se for øvrig LMU 2006 for mer informasjon.