Trengs penger, ikke bare vilje

Generaldirektør i Hydro, Eivind Reiten sier at vilje ikke er nok for å få til gassrør fra Rogaland til Grenland, skriver NRK.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen sa til NRK tidligere i dag at han har stor tro på en gassledning fra Kårstø til Grenlands-området. - Det er alltid hyggelig at myndighetene er positive. Men det betyr først noe virkelig nytt hvis det følger penger med, sier Hydro-sjef Eivind Reiten til NRK. Kostnadsrammen for en rørlegning fra Kårstø til Grenland og Moss er 8-12 milliarder. Det er mye gass som må sendes rundt Sørlands-kysten, hvis investeringen skal bli lønnsom. At svenskene nå ønsker norsk gass, kan bli avgjørende for at ledningen virkelige bygges. Likevel heller Reiten litt kaldt vann på gassoptimismen. - En ting er å være interessert. Noe annet er å forplikte seg til kjøp av gass i langsiktige kontrakter. - Vi må ha et sett av kjøpere, både i Grenland og på svensk side som er villig til å inngå forpliktende kontrakter. Først da har man et grunnlag å legge røret. For det blir ikke lagt på god vilje, mener Reiten og legger til: - Enoksen må derfor komme med kjøpere som har forpliktet seg, foruten at han sannsynlig også må komme med finansiell bistand, fastslår Reiten. Generaldirektøren sier at Hydro vil gjøre sitt, selskapet er interessert å være kjøper av gassen til sine virksomheter i Grenland. http://nrk.no/nyheter/okonomi/5218300.html For flere nyheter om energi se: www.energisk.no