Trenger 3.600 flere sykehussenger i 2025

Norge vil trenge 3.600 flere sykesenger i 2025, like mange sykesenger som de fem største sykehusene har i dag.

Få sykehus er i dag forberedt på å ta imot eldrebølgen som kommer om 10-15 år, viser beregninger fra SINTEF Helse. Seniorforsker Stein Petersen mener det ikke er mulig å løse problemet bare ved å bygge ut kapasiteten ved sykehusene, melder NRK. Han etterlyser en helhetlig strategi fra myndighetene for å møte problemet når det kommer. Det er først fra 2015 at problemstillingen blir påtrengende. Da er det snakk om dobbelt så mange eldre som i dag, viser utregninger basert på folketallsprognosene til Statistisk sentralbyrå. Sykehusene må snart skjønne at gamle mennesker allerede i dag er den største brukergruppen, og at dette bare vil øke i fremtiden, sier professor i aldringskunnskap Tor Inge Romøren ved Høgskolen i Gjøvik.