Trender går til BNL

Odd Trender har sagt opp sin stilling som administrerende direktør i TELFO. Han tiltrer som direktør i BNL fra 1. novmeber i år.

Hvilke arbeidsoppgaver Trender skal ha i Byggenæringens Landsforening vil det bli gitt en nærmere orientering om etter styremøte 14. mai.