Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Arkivfoto

Treindustrien: – Etterslepet i bruprogrammet fortsetter

– Bruprogrammet for å fjerne flaskehalser på fylkesveinettet er allerede kraftig underfinansiert. At Regjeringen foreslår å bevilge kun 20 millioner kroner for neste år er ikke godt nok, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien

Ifølge en pressemelding fra Treindustrien er utbedringer av bruer nødvendig for å få til en effektiv transport i skog- og treindustrien.

Det var lovet 300 millioner kroner til utbedring av flaskehalser på fylkesveinettet, det såkalte bruprogrammet, i perioden 2018 til 2023.

Til nå er det bevilget rundt 50 millioner kroner. Med 20 millioner kroner i foreslått bevilgning i Statsbudsjettet for 2021, frykter de at etterslepet fortsetter.

– Det gir uforutsigbarhet for industrien når løfter ikke følges opp med finansiering. Effektiv transport er en forutsetning for konkurransekraft og verdiskaping, sier Heidi Finstad.

Gryteklare prosjekter

Hun sier at næringen i samarbeid med Statens Vegvesen har utredet tiltak som kan settes i gang i 2021 innenfor en ramme på 146 millioner kroner.

– Regjeringen svekker grunnlaget for industriutvikling når det trenges som mest, midt i en krisesituasjon. Det å holde hjulene i gang i bygge- og anleggsnæringen er et effektivt virkemiddel. Her har man mulighet til å både legge til rette for konkurransekraft i industrien og samtidig få gryteklare anleggsprosjekter i gang, sier hun.

Viktig signal om kommuneøkonomien

Samtidig er Finstad positiv til regjeringens løfter om at kommunenes inntektsbortfall som følge av koronakrisen skal kompenseres

– Finansministeren er tydelig på at kommunenes inntektsbortfall og merutgifter som følge av koronakrisen skal kompenseres. Det er et tydelig og viktig signal som skaper forventninger, sier hun.

– Det viktigste nå er å demme opp for usikkerheten i markedet som følge av koronakrisen, da er kommuneøkonomien sentral. Finansministeren er tydelig på at kommunenes inntektsbortfall skal kompenseres. Vi har tillit til at Regjeringen følger opp med nødvendige bevilgninger i tiden som kommer, legger hun til.

Mye usikkerhet

Finstad sier det stor usikkerhet blant Treindustriens medlemmer rundt ordretilgangen i 2021.

Hun sier at byggenæringen er treindustriens marked, og det er avgjørende at aktiviteten holdes oppe samtidig som det skapes varige verdier.

Det offentlige står bak en stor andel av omsetningen i byggenæringen og forutsigbarhet i både statlig og kommunal sektor er derfor viktig.

BNL er også tydelig på at byggenæringen ikke må bli salderingspost.

– Vi er spent på de ytterligere bevilgningsforslagene som er varslet når det gjelder kommunesektoren. Offentlige aktivitet danner grunnlag også for aktivitet i privat sektor. Utbygging og oppgradering av skoler og helsebygg henger sammen med boligbygging og næringsutvikling, sier Finstad.