Horia HammichAleksander AugestadAnders Evjenth

Tre verdige prisvinnere hos Senter for eiendomsfag

Årets kompetansebygger, Årets beste student og Beste foreleser ble kåret 23. oktober under en større samling for studenter og faglige bidragsytere hos Senter for eiendomsfag.

Prisen for Årets kompetansebygger gikk til Horia Hammich.
- Hun har sitt daglige virke i Statens vegvesen, og via Senter for eiendomsfag har hun i 2013 og 2014 bygd opp en overbevisende eiendomsfaglig kompetanse både hva angår dybde og bredde. Dette både i form av antall og kombinasjon av studiemoduler innenfor eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling og byggesak, heter det i en pressemelding.

Prisen for Årets beste student ble utdelt til Aleksander Augestad.
- Han har sitt daglige virke i BER. Augestad oppnådde det beste karaktersnitt av de deltidsstudenter som har avlagt fire eller flere studiemoduler hos Senter for eiendomsfag siste året. Han har tatt hele Eiendomsforvalterstudiet, og fikk prisen i konkurranse med medstudenter på dette studiet, samt studenter innenfor Eiendomsutvikling, Eiendomsanalyse og Byggesak, skriver de.

Advokat Anders Evjenth fikk prisen for Beste foreleser.
- Evjenth har i en årrekke forelest på Byggesaksstudiet samt holdt gjesteforedrag på andre deltidsstudier hos Senter for eiendomsfag. Han har alltid oppnådd gode tilbakemeldinger fra deltidsstudentene. Evalueringspoengene har stadig beveget seg i positiv retning og er nå oppe på et snitt like oppunder makspoeng. Dette både hva gjelder formidlingsevne og studentenes opplevelse av hans faglige dyktighet, står det i meldingen.