Tre statsråder på energimøte

Tre statsråder kalte mandag inn til storsamling om hvordan det går an å oppnå større energieffektivisering i bygg.

Det var miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, kommunal og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen som sto bak innbydelsen til det bredt sammensatte seminaret. Og fra byggenæringen og organisasjoner deltok over 130 personer.

Erik Solheim snakket om behovet for energieffektivisering for å redusere klimautslippene. Han stilte annet stille spørsmålet hvorfor det skjer så lite når mange energieffektiviseringstiltak lønner seg økonomisk.

Boligminister Magnhild Meltveit Kleppa tok for seg emnet "Passivhus er aktiv miljøpolitikk, mens Terje Riis-Johansen fikk temaet "I fremtidens bygg skal vi bruke mindre energi".

Det ble også bli noen korte forberedte innlag fra representanter fra byggenæringen. En av disse var BNL-sjef Ketil Lyng som tok for seg behovet for kompetanseoppbygging i byggenæringen.