Tre nye Snøhvit-kontrakter

Statoil har tildelt Veidekke, AFS-Phil Group og ServeringsPartner kontrakter på 150-200 millioner kroner hver i forbindelse med bygging og administrasjon av Snøhvit-prosjektets landanlegg.

Anlegget skal ligge på Melkøya utenfor Hammerfest. Veidekke skal bygge administrasjonsbygget i leiren med tilhørende garasje og omformerbygg på totalt 10.000 kvadratmeter. AFS-Pihl Group står for byggingen av en eksportkai som skal benyttes under utskipning av produkter og nedkjølt, flytende naturgass. ServeringsPartner skal servere mat og gjøre rent i den midlertidige brakkeleiren på Melkøya. Arbeidet med byggeprosjektene starter i april og er beregnet til å vare vel ett år, ifølge områdesjef Morten Vinje i Statoil. (NTB)