Tre nye kraftverk i Møre og Romsdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir tillatelse til å bygge tre kraftverk i Ørsta på Sunnmøre. De tre kraftverkene skal produsere nok strøm til 600 husstander.

Det er kraftverkene Årsetelva, Skarbøen og Indre Trandal som nå kan bygges. Samtidig sier NVE nei til kraftverkene Skår og Klubbeneselva, fordi de vil røre for mye ved fjordlandskapet på Sunnmøre.

Det forelå to forslag til kraftverket i Indre Trandal. NVE har valgt alternativ to, som ifølge direktoratet har akseptable konsekvenser for landskapet.

De tre kraftverkene vil produsere rundt 12 gigawattimer i et normalår.