Tre metrobuss-kontrakter til Teknobygg

Teknobygg AS har signert tre kontrakter med Statens vegvesen Region midt til en samlet verdi på ca. 85 mill kr. eks. mva. 

Arbeidene gjelder bygging av omstigningspunkt fra lokalbuss til Metrobuss på Tonstad og kollektivfelt langs Østre Rosten, inklusive støyskjerming, ladestasjon for elbuss, adkomst for trafikantgrupper, anlegg for sykkelparkering og en parkmessig utforming med benker og grøntanlegg. I tillegg er det opparbeidelse av omstigningspunkt for Metrobuss på Strindheim og midlertidige holdeplasser i Elgesetergata. Arbeidene skal igangsettes umiddelbart, og skal ferdigstilles til sommeren 2019 da Metrobussene skal settes i drift.

Avdelingsleder for anlegg hos Teknobygg, Roar Bardal er svært fornøyd med signeringen.

- Normalt er det vanskelig holde trøkket opp på anleggssiden i vintermånedene, men dette gir oss full beskjeftigelse gjennom hele vinteren og våren, med god balanse mellom prosjekt og egne tilgjengelige ressurser, sier Bardal.

- Kontraktene bidrar til å fylle godt på i ordreboken hos Teknobygg AS. Vi er fornøyd med en ordrereserve på ca. 600 mill. kr. som tilsvarer en årsomsetning hos oss, men har allikevel behov for ytterligere påfyll for ledig kapasitet både på bygg- og anlegg i 2. halvår 2019, opplyser administrerende direktør Gabriel J. Bjørseth.