<p>Etatsdirektør i Plan - og bygningsetaten Ellen de Vibe og landskapsarkitekt Ragnhild Momrak er snorholdere for Anders Røberg-Larsen ved åpningen av utstillingen.</p>D36 Foto: Trond JoelsonD36 Foto: Trond JoelsonD36 Foto: Trond JoelsonGregers Grams vei 13.Kuben yrkesarena.Kuben Yrkesarena Foto: Trond Joelson

Tre kjemper om Oslo Bys arkitekturpris

The Green House, Kuben Yrkesarena og Greger Grams vei 13 er årets finalister til Oslo Bys arkitekturpris.

Finalistene ble kunngjort da leder i byutviklingskomiteen Anders Ø. Røberg-Larsen tirsdag åpnet utstillingen med årets 23 kandidater til Oslo Bys arkitekturpris 2014 på Rådhusplassen. Vinneren blir kunngjort 15.oktober.

De nominerte prosjektene spenner fra parker, eneboliger, bygårder, kontorer og til Ensjø T-banestasjon.

Oslo bys arkitekturpris deles ut for 12 gang, og alle kan foreslå prosjekter til arkitekturprisen. Forslagene blir vurdert av Rådet for byarkitektur, med Plan- og bygningsetaten som sekretariat. Rådet nominerer kandidater til pris og hedrende omtale for byutviklingskomiteen, som avgir sin innstilling til kommunens forretningsutvalg.

Prisen består av en plakett til byggverket, diplomer til prisvinnerne, samt kr 50 000.


The Green House D36

Fakta

Adresse: Dælenenggata 36, Dælenenga

Funksjon/bruk: Bolig

Arkitekt: Element arkitekter as

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS

Byggherre: Infill AS (Aspelin Ramm)

Areal: 1600 m² BTA

Et strøk i indre by er fortettet med 21 varierte leiligheter på en liten tomt. Bygningen har en grønn, karakteristisk glasskunstfasade og en takhage.

Nybygget i seks etasjer ligger i Torshovdalen. Den er oppført på en liten tomt, inntil en branngavl, og danner en avslutning mot grøntdraget. Det er lagt stor vekt på arealeffektivitet, materialbruk og bokvalitet i prosjektet.

De 21 boligene består av 2- til 5-romsleiligheter. I tillegg har enkelte leiligheter også 1-roms utleieboliger. Leilighetene har ulik størrelse fra 29 - 82 m². De fleste er tosidige hjørneleiligheter, med unntak av fire ensidige. For å gi gode lysforhold og bokvalitet er leilighetene relativt grunne og med lange fasader. I tillegg er takhøyden 2,70 meter og det er brukt franske balkonger som vindusprinsipp. I første etasje, mot Dælenenggata, ligger det et mindre næringsareal.

Bygningen skal fremstå som et eviggrønt tre, der den inntrukne førsteetasjen i treverk skal symbolisere selve trestammen og de øvrige etasjene trekronen. Fasadesystemet er spesialdesignet for bygningen. Det ytterste sjiktet består av flere lag glass med keramisk trykk som ligger utenpå en indre, grønn «aluminiumskåpe». Det er tilrettelagt for montering av fuglekasser. Fasadene har en kombinasjon av inntrukne og franske balkonger i tre, der alle glassrekkverk er integrert i fasaden. Den grønne fasadefargen er inspirert av vegetasjonen og bebyggelsen i området.

På taket er det en felles takhage som er inndelt i ulike oppholdssoner. Takhagen er beplantet som en gammeldags frukthage. I tillegg rommer takarealet ti private parsellhager som kan kjøpes av beboerne og utvikles med ulik karakter og bruk, som dyrking av egen mat, grill eller overnatting i telt. På bakkeplan rundt bygningen er det benker og beplantning som også skal fungere som skjerming for boligene i første etasje.


Kuben Yrkesarena

Fakta

Adresse: Kabelgaten 10-12, Økern

Funksjon/bruk: Undervisning

Arkitekt: Arch Uno AS, Arkitektpartner AS

Landskapsarkitekt: Hjellnes Consult as

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF

Areal: 43 000 m² BTA

Oslos største læringsarena for yrkesfag er innpasset i en av byens gamle små­industrigater. Skolen er utformet med tanke på å gi elevene faglig identitet og sosial tilhørighet. Verk­steder, kantine, bibliotek, undervisnings­rom, auditorium og kontorer er organisert langs en innholdsrik indre gate.

Kuben yrkesarena består av Kuben videregående skole, Fagskolen Oslo Akershus, Lærlingsenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter. Skolen skal gi et løft for den praktiske yrkesutdanningen og være en møteplass for skole og arbeidsliv. Arkitekturen og omgivelsene skal bidra til dette løftet. Det nye bygget skal føye seg inn i den opprinnelige og særegne industribebyggelsen i Kabelgaten, og gesimshøyden mot gaten er lav.

Mange ulike yrkesutdanninger og undervisningsformer er knyttet tett sammen. Hovedvolumet på syv etasjer ligger sentralt i anlegget, og inneholder undervisningsrom. Doble glassfasader gir mye dagslys og utsikt, samtidig som de demper trafikkstøy fra Østre Aker vei og reduserer varmetapet fra bygningen. Store verkstedhaller i 1.etasje har direkte kjøreatkomst til lager og verksteder, og glassvegger åpner dem opp mot fellesområdene. Den store gymsalen er kledd i kobber og fremstår som et selvstendig volum.

Lærernes arbeidsrom er desentraliserte slik at de blir sittende nær sine elever.

Elever og lærere møtes på tvers av fagretning i det store vrimlearealet i 1.etasje med kantine, kafe, amfi, bibliotek, elevskap og auditorier. Arealene er tilrettelagt for aktivitet og rekreasjon. En stor takterrasse er en del av skolens uterom.

Formspråket skal uttrykke varighet og soliditet. Tegl, zink og kobber i tradisjonell utførelse referer til håndverksfag på skolen og er brukt slik at det oppstår ulike skalaer og rytmer i bygget. Fellesarealet skal oppleves som en forlengelse av uterommet. Store vinduer og sammenhengende materialbruk bidrar til dette.


Greger Grams vei 13, Ullern

Fakta

Adresse: Gregers Grams vei 13, Ullern

Funksjon/bruk: Bolig

Arkitekt: R21 Arkitekter AS

Byggherre: Black Bricks AS

Areal: 700 m² BTA

Et småhusområde er fortettet med fem ulike eneboliger som ligger rundt et felles tun. Det lille og helhetlige anlegget har gjennomført materialbruk og varierte uterom.

De fem eneboligene i Gregers Grams vei er organisert rundt et felles tun. Det er direkte atkomst fra tunet til boligene. Tomten skråner mot syd og parkeringen er løst som felles anlegg under terreng. Eneboligene har et helhetlig uttrykk, med lik materialbruk og detaljering. Hver bolig er imidlertid tilpasset plasseringen på tomten, solforhold, terreng og omkringliggende bebyggelse, slik at ingen av bygningene er identiske. Mellomrommene mellom boligene gir variert utsyn og uterom av privat og halvprivat karakter.

De kompakte bygningene skal sikre en god planløsning og være energieffektive. Planløsningene følger samme prinsipp; stue og kjøkken på inngangsplanet, soverom i andre etasje og øvrige rom i kjeller. En trapp med takhengt peis deler sone for stue og kjøkken. Kjelleretasjen har direkte tilknytning til parkeringsplassene under bakken.

Det er lagt vekt på bruk av holdbare materialer, variasjon i romstørrelse, form og takhøyde, samt utsyn og lysinnslipp. Blant annet har det åpne trappeløpet naturlig overlys. På de flate takene er det private terrasser og på bakkeplan har hver bolig en hageparsell. Inngangenes overdekning og rekkverket på takterrassene er integrert i volumene.

Den mørke teglsteinen og den enkle detaljeringen i fasaden skal gi en presis form og karakter, uttrykke tyngde og varighet, og la de fem ulike volumene stå frem som hovedelementene i anlegget.